Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,764

 Tính vị chủng của giới trẻ tại thị trường miền trung.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Khuê Thư*- Lê Thị Xinh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học COMB 2014; Số: 12/2014;Từ->đến trang: 234-243;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tính vị chủng không còn xa lạ đối với nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng ở những quốc gia phát triển. Nhưng tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì việc nghiên cứu và ứng dụng khái niệm trong marketing này còn khá mới mẻ. Nghiên cứu nhằm mục đích xác định tính vị chủng của giới trẻ tại thị trường Miền Trung - Việt Nam và kết quả chỉ ra rằng giới trẻ Miền Trung có tính vị chủng tiêu dùng, tuy nhiên, mức độ tính vị chủng của người tiêu dùng chưa cao. Ngoài ra, tính vị chủng tiêu dùng còn thay đổi tùy theo loại sản phẩm, cụ thể, giới trẻ miền Trung có tính vị chủng cao hơn ở các sản phẩm là ưu thế của Việt Nam, sản phẩm mang tính chất địa phương, truyền thống như trái cây, áo quần, đồ mỹ nghệ. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các nhà quản trị và các doanh nghiệp có những chính sách marketing thích hợp cho thị trường miền Trung để nâng cao giá trị thương hiệu Việt.
ABSTRACT
Consumer Ethnocentrism is no longer strange to the study of consumer behavior done in developed countries. Yet in developing countries such as Vietnam, the study and application of this marketing concept is relatively new. This study aims to identify the consumer ethnocentrism level of youths in Vietnamese Central region market. The results show that young people in Central region have consumer ethnocentrism. However, the level is not high. Moreover, the consumer ethnocentrism depends on the type of products, particularly, it is higher for dominant products of Vietnam and for local products such as fruits, clothing, and handicrafts. The results are the basis for administration managers and businesses to conduct appropriate marketing policies aiming to improve the value of Vietnamese enterprises' brands in Central region market.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn