Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp NCKH trong kinh doanh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Đại học  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
[3]Hành vi người tiêu dùng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Đại học  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
[4]Marketing căn bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Đại học  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
[5]Nghiên cứu Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Đại học  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
[6]Kênh Marketing (Quản trị phân phối và bán hàng)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Đại học  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn