Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,773

 Nhận thức của người dân về phân loại rác thải và các giải pháp hướng đến cho thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển Kinh tế- Xã hội Đà Nẵng; Số: 71/2015;Từ->đến trang: Từ trang 6 đến trang 12;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết xác định nhận thức của cư dân trong việc phân loại rác thải tại các hộ dân như một giải pháp hiệu quả để bảo vệ môi trường ở Tp Đà Nẵng. Dựa trên cuộc khảo sát của 500 đáp viên là cư dân sinh sống trên sáu quận khác nhau của TP Đà Nẵng, kết quả chỉ ra mức độ nhận thức hiện nay của người dân thành phố về việc phân loại rác thải tại hộ gia đình và các nguyên nhân tác động đến nhận thức người dân. Từ kết quả này, nghiên cứu đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao nhận thức của người dân thành phố trong việc phân loại rác thải, góp phần thúc đẩy Tp. Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường vào năm 2020.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn