Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,194

 Nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn thực phẩm ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Phạm Thị Lan HươngTS. Ngô Thị Khuê Thư
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc gia: Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các đô thị lớn tại Việt Nam; Số: Tháng 12/2015;Từ->đến trang: 138-148;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết xác định nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn thực phẩm ở Tp Đà Nẵng. Dựa trên cuộc khảo sát của 210 đáp viên là cư dân sinh sống trên các quận khác nhau của TP Đà Nẵng, kết quả chỉ ra những yếu tố nào ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn thực phẩm, đồng thời chỉ ra mối quan hệ giữa truy xuất nguồn gốc với chất lượng và an toàn thực phẩm. Từ kết quả này, nghiên cứu đề xuất cho các doanh nghiệp cung ứng thực phẩm các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng cũng như có những giải pháp hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng một cách tốt nhất.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn