Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,977

 Đo lường nổi về ấn tượng ban đầu trong nhận thức về sản phẩm mới.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế(0866-7969); Số: 04 (4) 2013;Từ->đến trang: 61-71;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khái niệm về ấn tượng ban đầu thường xuyên được sử dụng trong tâm sinh lý xã hội nhưng chưa thật sự được khai thác mạnh mẽ trong Marketing. Ngay cả khi ấn tượng ban đầu xuất hiện hàng ngày trong thế giới thương mại, nhưng quả thật không dễ để đo lường khái niệm này. Phương pháp đo lường nổi cho phép chúng ta khẳng định rằng ấn tượng ban đầu về sản phẩm mới được hình thành ngay từ những giây đầu tiên và mang đến cho chúng ta một nhận thức tối thiểu về sản phẩm mới. Việc xây dựng tiến trình thực nghiệm đã được thực hiện một cách nghiêm túc trên những chiếc xe ô tô mới đang trên đường thương mại hóa tại Việt Nam.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
Explicit measure of first impression in the perception of new products. The concept of first impression is frequently used in social psychology, but it hasn’t been forcefully exploited in Marketing for a long time. Even though this notion appears daily in the business world, it is not always easily measured. The explicit mesure allows us to affirm that the first impression of the new products is formed during the first seconds and then, it provides us a minimal perception of the product. The process of the experiment was seriously and carefully carried out among new cars being commercialized in Vietnam.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn