Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,296

 Các phương pháp đo lường khả dĩ về ấn tượng ban đầu trong nhận thức về sản phẩm mới.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà nẵng; Số: 11(72);Từ->đến trang: 76-81;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khái niệm về ấn tượng ban đầu thường xuyên được sử dụng trong tâm sinh lý xã hội nhưng chưa thật sự được khai thác mạnh mẽ trong Marketing. Ngay cả khi ấn tượng ban đầu xuất hiện hàng ngày trong thế giới thương mại, nhưng quả thật không dễ để đo lường khái niệm này. Một cơ chế hoạt động của ấn tượng ban đầu trong nhận thức về người khác biệt so với nhận thức về sản phẩm (vật thể) đã được chỉ ra và hai phương pháp đo lường ấn tượng ban đầu trên sản phẩm mới là có thể được sử dụng: đo lường nổi (đo lường trực tiếp) và đo lường ngầm (đo lường gián tiếp). Mỗi phương pháp sẽ mang đến một giá trị riêng, cho phép chúng ta khẳng định rằng ấn tượng ban đầu về sản phẩm mới được hình thành ngay từ những giây đầu tiên và mang đến cho chúng ta một nhận thức tối thiểu về sản phẩm mới.
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
The concept of first impression is frequently used in social psychology, but it hasn’t been forcefully exploited in Marketing. Even though this notion appears daily in the business world, it is not always easily measured. A difference of formation mechanism of first impression in the perception of people and of products (objects) has been pointed out and two measures of first impression on the new product can be used: explicit measure (direct measure) and implicit measure (indirect measure). Each method provides a different value and allows us to affirm that the first impression of the new products is formed during the first seconds and then, it provides us minimal perception of product.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn