Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế biên dạng cánh turbine bulb trong nhà máy thủy điện và chế tạo mô hình thu nhỏ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Lưu Đức Bình*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 7, 2020;Từ->đến trang: 72;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Turbine Bulb là dạng turbine cột nước thấp, toàn bộ khối tổ máy được đặt dưới lòng sông, thường có công suất nhỏ dưới 10MW. Tuy nhiên, các nhà thiết kế và sản xuất turbine bao giờ cũng bảo mật về: biên dạng cánh và đặc tính làm việc của turbine, nhà sản xuất chỉ cung cấp các kích thước cơ bản để phục vụ cho việc lắp máy. Do vậy, để hoạt động của thủy điện được liên tục, hiệu quả, giảm bớt sự phụ thuộc vào các chuyên gia từ nhà sản xuất, việc thiết kế biên dạng cánh từ turbine đã lắp (file dữ liệu số) có ý nghĩa rất cao về kỹ thuật và kinh tế. Từ bản thiết kế, sẽ xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo, phục vụ cho công tác sửa chữa, vận hành nhà máy thủy điện. Bài báo trình bày các bước cơ bản việc thiết kế biên dạng cánh turbine Bulb, kết quả đạt được của việc thiết kế và chế tạo mô hình thu nhỏ của turbine Bulb.
ABSTRACT
Turbine Buld is a low water column turbine; the entire mass of machine is placed in the river bed which has a small capacity of less than 10MW. However, turbine designers and manufacturers always keep a secret about the turbine’s wing profile and operating characteristics. The manufacturers only provide basic dimensions for installation of the machine. Therefore, in order to have continuous operation with highly effectiveness of a hydroelectric and to reduce the dependence on experts from the manufacturers as well, the design of the turbine’s wing profile is very important in both engineering and economy. From the design drawings, manufacturing process is built for maintaining, reparing, and operating the hydroelectric plant. In this paper, basic steps for designing a Bulb turbine’s wing profile are presented. From the steps, a small model of turbine’s wing profile is designed and manufactured.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn