Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,547

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế biên dạng cánh turbine bulb trong nhà máy thủy điện và chế tạo mô hình thu nhỏ. Tác giả: PGS.TS. Lưu Đức Bình*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 72. Năm 2020. (Sep 1 2020 9:35AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế tham số cho khuôn cắt đột. Tác giả: Đỗ Minh Kỳ, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 18, No. 7. Trang: 56-61. Năm 2020. (Sep 15 2020 11:27AM)
[3]Bài báo: Thuộc tính cơ học của PMMA/PC trộn bởi quá trình đúc ép. Tác giả: Van Thanh Hoang, Duc Binh Luu, Quang Bang Tao. Hội nghị Toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và chế tạo năm 2019. Số: NCMME2019. Trang: 200-204. Năm 2019. (Jun 19 2020 4:08PM)
[4]Bài báo: Dynamics of a droplet at trap-squeeze transition in contraction microchannel. Tác giả: Van Thanh Hoang, Quang Bang Tao, Duc Binh Luu, Jang Min Park. 2018 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Số: ISSN 2434-4273. Trang: 763-770. Năm 2018. (Jun 7 2019 9:01AM)
[5]Bài báo: Mô hình hóa và điều khiển hệ thống sản xuất tự động bằng mạng Petri. Tác giả: Phạm Trường Tùng, Phạm Đăng Phước, Lưu Đức Bình. Hội nghị Khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí. Số: ISBN: 978-604-67-1103-2. Trang: 1231-1238. Năm 2018. (Jun 7 2019 10:45AM)
[6]Bài báo: Thiết kế và chế tạo đồ gá hàn - cắt tự động thép ống công suất vừa. Tác giả: Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Thái Dương, Lưu Đức Bình, Đinh Minh Diệm. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132).2018, Quyển 2;. Trang: 10-14. Năm 2018. (Jun 3 2019 11:12AM)
[7]Bài báo: Tối ưu tiến trình công nghệ bằng giải thuật di truyền. Tác giả: ThS. Phạm Trường Tùng*; TS. Lưu Đức Bình; PGS.TS. Phạm Đăng Phước. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 130. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu, chế tạo máy kéo nén dạng nhỏ để xác định cơ tính của vật liệu. Tác giả: TS. Tào Quang Bảng*; TS. Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 1. Năm 2017. (Oct 16 2017 4:42PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo độ tròn. Tác giả: TS. Lưu Đức Bình*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 56. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[10]Bài báo: Thiết kế, chế tạo bộ truyền bánh răng côn cong dạng cung tròn Gleason trên máy CNC. Tác giả: Hồ Văn Riều, Lưu Đức Bình*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 75. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu mức độ thu hút sinh viên đối với các hoạt động trong lớp. Tác giả: Hoàng Văn Thạnh; Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 53. Năm 2015. (Mar 23 2016 3:49PM)
[12]Bài báo: Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ. Tác giả: Nguyễn Linh Giang, Trần Ngọc Hải, Lưu Đức Bình. Hội nghị Cơ học kỹ thuật Toàn quốc 2015. Số: ISBN: 978-604-84-1273-9. Trang: 91-99. Năm 2015. (Dec 21 2015 2:50PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt chi tiết gia công trên máy mài phẳng. Tác giả: Nguyễn Tuấn Nhân, Lưu Đức Bình. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 92. Trang: 16-19. Năm 2015. (Nov 12 2015 10:42PM)
[14]Bài báo: Ứng dụng CAD/CAM/CNC trong thiết kế và chế tạo khuôn thổi chai nhựa. Tác giả: Lâm Quốc Cường; Lưu Đức Bình*
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 10. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng thuật toán xử lý số liệu thực nghiệm trong lĩnh vực Cơ khí. Tác giả: TS. Lưu Đức Bình*
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế máy khoan - lắp đường ống xuyên ngang đường giao thông. Tác giả: Dương Viết Cương;TS. Lưu Đức Bình*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 12. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến năng suất khi gia công bằng cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình . Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9. Số: Tập 4. Cơ học máy. Trang: 136-145. Năm 2013. (Jul 30 2013 10:34AM)
[18]Bài báo: Xác định ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến khe hở phóng điện khi gia công cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình. Hội nghị Cơ khí toàn quốc lần thứ III, Hà Nội. Số: 1. Trang: 404-410. Năm 2013. (Oct 25 2014 9:08PM)
[19]Bài báo: Xác định độ cong của điện cực dây khi gia công cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Tùy, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 86. Trang: 70-73. Năm 2012. (Dec 9 2011 8:28AM)
[20]Bài báo: Ứng dụng tin học trong mô phỏng nguyên lý làm việc của các cơ cấu cơ khí. Tác giả: Lưu Đức Bình . Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 61. Trang: 10-15. Năm 2012. (Jun 19 2013 3:18PM)
[21]Bài báo: Xây dựng giao diện trên máy tính cho việc lựa chọn các thông số công nghệ trên máy cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Đại học Đà Nẵng. Số: 54. Trang: 1-7. Năm 2012. (Jan 23 2013 10:38AM)
[22]Bài báo: Ảnh hưởng của dòng phóng tia lửa điện và thời gian xung đến năng suất gia công bằng cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình. Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 60. Trang: 1-5. Năm 2012.
(Jan 23 2013 10:41AM)
[23]Bài báo: Tối ưu hoá quá trình cắt dây tia lửa điện với mục tiêu đạt năng suất gia công cao nhất. Tác giả: Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Tùy, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 84. Trang: 69-73. Năm 2011. (Apr 12 2012 9:27AM)
[24]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dày phôi và độ dài xung đến độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết bằng cắt dây tia lửa điện. Tác giả: HOÀNG VĨNH SINH(1), TRẦN XUÂN TÙY - LƯU ĐỨC BINH(2)
(1)Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
(2)Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 89-96. Năm 2011.
(Apr 26 2011 5:44PM)
[25]Bài báo: Xác định ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết bằng cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 43. Trang: 1-6. Năm 2011. (Apr 26 2011 5:48PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu môđun điều khiển cho hệ truyền động máy cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình, Dương Quốc Bảo
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 39. Trang: 1-5. Năm 2010.
(Apr 26 2011 5:41PM)
[27]Bài báo: Mô phỏng quá trình gia công bánh răng côn cong hệ Gleason trên máy tính . Tác giả: Phạm Đăng Phước, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 18. Năm 2007. (Apr 26 2011 5:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Mechanical Properties of PMMA/PC Blend by Injection Molding Process. Authors: Van Thanh Hoang, Duc Binh Luu, Quang Bang Tao, Chao Chang A. Chen. Key Engineering Materials (SCOPUS). No: 863. Pages: 67-71. Year 2020. (Dec 11 2020 4:18PM)
[2]Article: Optimized Micro-Arc Oxidation Coating Thickness on ALZ Magnesium Lithium Alloy. Authors: Le Hung Toan Do, Shuo Jen Lee, Duc Binh Luu, Quang Bang Tao, Nhu Thanh Vo, Thanh Nghi Ngo. 7th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering. No: Materials Science Forum (Volume 975). Pages: 37-42. Year 2020. (Jan 29 2020 4:59PM)
[3]Article: Effects of Injection Molding Parameters and their Interactions on Mechanical Properties of PMMA/PC Blend. Authors: Hoang, V.T., Luu, D.B., Do, L.H.T.,..Tran, M.S., Tran, M.T.. Korean Journal of Materials Research (SCOPUS). No: 30(12). Pages: 650-654. Year 2020. (Mar 17 2021 8:57AM)
[4]Article: Optimization Scheduling for Flexible Manufacturing System using Petri net. Authors: Tung Pham Truong, Phuoc Pham Dang, Binh Luu Duc. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: ISBN: 978-1-5386-5126-1. Pages: 763-770. Year 2018. (Feb 6 2019 9:18AM)
[5]Article: A Digital Image Correlation Setup for the Analysis Of Lead-Free Solder Alloys. Authors: Q.B. Tao, L. Bebatou, N.H. Tran, D.B. Luu. International Conference on System Science and Engineering. No: 2325-0925. Pages: 424-427. Year 2017. (Sep 12 2017 8:39PM)
[6]Article: Viscoplastic characterization and post-rupture microanalysis of a novel lead-free solder with small additions of Bi, Sb and Ni. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, V.N. Le, H. Hwang, D.B. Luu. Journal of Alloys and Compounds (SCIE). No: 694. Pages: 892-904. Year 2017. (Oct 20 2016 4:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn