Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,378

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tối ưu hóa quá trình gia công cơ
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2015 Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh  Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
[2]Kỹ thuật đo và xử lý số liệu thực nghiệm
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2013 Học viên Cao học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Học viên Cao học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Trang bị công nghệ và Cấp phôi tự động
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2011 Sinh viên  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật đo
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2007 Sinh viên các ngành Cơ khí chế tạo máy  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Công nghệ chế tạo máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2005 Sinh viên các ngành Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí động lực  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn