Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,091,011

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đỗ Minh Kỳ
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế tham số cho khuôn cắt đột

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách khoa

 2019

 2020

[2]Lê Thanh Huyền
Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo cánh turbine Bulb trong nhà máy thủy điện

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách khoa

 2018

 2020

[3]Nguyễn Văn Trúc
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt chi tiết khi mài tròn ngoài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

 2018

 2018

[4]Đỗ Ngọc Quốc
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm tra âm thanh tự động

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

 2016

 2017

[5]Lê Xuân Viên
Đề tài: Tối ưu hóa một số thông số công nghệ khi mài phẳng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

 2017

 2017

[6]Đậu Trường Lâm
Đề tài: Nghiên cứu hệ thống điều khiển các thiết bị cấp nhiên liệu than nghiền vào vòi đốt của lò hơi ở nhà máy nhiệt điện

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

 2016

 2017

[7]Phạm Thanh
Đề tài: Khai thác công nghệ bề mặt phức tạp trên máy tiện CNC 2 trục chính

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

 2017

 2017

[8]Trần Phi Líp King
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo độ tròn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

 2017

 2017

[9]Hồ Văn Riều
Đề tài: Thiết kế, chế tạo bộ truyền bánh răng côn cong dạng cung tròn trên máy CNC 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[10]Ngô Viết Anh Văn
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác truyền động của bộ truyền vít me - đai ốc bằng phương pháp điều khiển

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[11]Võ Quà
Đề tài: Thiết kế hệ thống di chuyển thân xe trong dây chuyền lắp ráp ôtô du lịch

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[12]Huỳnh Quang Duy
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ cắt và lượng chạy dao đến độ nhám bề mặt chi tiết khi gia công trên máy tiện CNC.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[13]Nguyễn Anh Vũ
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng chạy dao và tốc độ cắt đến độ nhám bề mặt chi tiết khi gia công trên máy phay CNC.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[14]Nguyễn Tuấn Nhân
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt chi tiết khi gia công trên máy mài phẳng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[15]Dương Viết Cương
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế máy tổ hợp khoan - lắp đường ống băng ngang đường giao thông

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn