Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Mô phỏng quá trình gia công bánh răng côn cong hệ Gleason trên máy tính
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Đăng Phước, Lưu Đức Bình
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 18;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay tại các xưởng thực tập của các trường Đại học Kỹ thuật trên cả nước không có các loại máy gia công bánh răng côn cong, điều này khiến cho sinh viên rất khó tiếp cận với phần kiến thức không thể thiếu này của Kỹ sư ngành Cơ khí Chế tạo máy. Với thực tế đó, việc mô hình hoá và mô phỏng quá trình gia công trên máy tính có ý nghĩa rất quan trọng về mặt khoa học và tính kinh tế. Bài báo này trình bày việc mô phỏng quá trình gia công bánh răng côn cong dạng cung tròn hệ Gleason trên máy tính bằng phần mềm PRO/ENGINEER, mở đầu cho việc thành lập giáo trình điện tử về quá trình gia công các loại bánh răng.
ABSTRACT
Nowadays, the workshops of universities of technology in Vietnam haven’t got spiral bevel gear cutting machines, which creates difficulties for mechanical engineering students studying this matter. In such a reality, the modeling and simulation spiral bevel gears’ manufacture has significance in the sciencetific and economically. This paper presents the simulation of Gleason spiral bevel gears’ manufacture in the computer by the PRO/ENGINEER software, it’s beginning of creating an e-lecture of gear manufacturing.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn