Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng tin học trong mô phỏng nguyên lý làm việc của các cơ cấu cơ khí
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lưu Đức Bình
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 61;Từ->đến trang: 10-15;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mô phỏng nguyên lý làm việc các cơ cấu, cụm chi tiết máy hoặc máy có ý nghĩa lớn trong việc thiết kế, kiểm soát khả năng làm việc, chuyển giao công nghệ và đào tạo. Hiện nay, với sự phát triển của tin học, rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho việc thiết kế, mô phỏng các cơ cấu cơ khí. Pro/E là phần mềm được sử dụng rất rộng rãi trong đào tạo và công nghiệp sản xuất nhưng chủ yếu là về lĩnh vực thiết kế và gia công (CAD/CAM). Nhằm khai thác một ứng dụng khác rất hữu hiệu của Pro/E là mô phỏng cơ cấu, bài báo này trình bày tổng quan các bước cần thiết cho việc mô phỏng cơ cấu cơ khí, một số kết quả đạt được trong mô phỏng nguyên lý làm việc của các hệ thống sản xuất công nghiệp, máy, đồ gá, phương pháp gia công… đã được tác giả dần lồng ghép vào quá trình đào tạo Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
The simulation of mechanism and machine’s working principles has significance in the design, working control, transfer of technology and education. Nowadays, with the development of computer, has more softwares support to mechanism’s design and simulate. Pro/E is main product of Parametric Technology Group, this software used popular in education and industrial but basically in design and manufacturing. With another effective application of Pro/E, this paper presents procedure step of mechanism simulation, some results about the simulation of working pinciples of industry manufacture system, machine, fixture, machining… of education processing in Mechanical Engineering Faculty, Danang University of Technology, University of Danang.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn