Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến năng suất khi gia công bằng cắt dây tia lửa điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Lưu Đức Bình
Nơi đăng: Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9; Số: Tập 4. Cơ học máy;Từ->đến trang: 136-145;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cắt dây tia lửa điện (Wire Electrical Discharges Machining - WEDM) là phương pháp gia công đặc biệt hiệu quả với gia công vật liệu cứng, gia công khuôn mẫu… nhưng có năng suất thấp do bản chất của quá trình tách phoi. Do đó, việc nghiên cứu các thông số có ảnh hưởng lớn đến năng suất gia công, tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao năng suất rất có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực gia công cơ khí mới này. Báo cáo tiến hành phân tích ảnh hưởng của các thông số đến năng suất, sử dụng phương pháp quy hoạch quay cấp II Box-Hunter để thiết lập công thức thực nghiệm xác định sự ảnh hưởng của ba thông số công nghệ chính (dòng phóng tia lửa điện Ie, điện áp đánh lửa Uz, thời gian xung ti) đến năng suất gia công bằng WEDM; xây dựng giao diện máy tính bằng phần mềm Matlab cho phép xác định các giá trị tối ưu của các thông số công nghệ trên tương ứng với năng suất gia công đạt cao nhất.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn