Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng CAD/CAM/CNC trong thiết kế và chế tạo khuôn thổi chai nhựa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Quốc Cường; Lưu Đức Bình*
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(76).2014;Từ->đến trang: 10;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sản phẩm nhựa ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hằng ngày do các ưu điểm như: nhẹ, tiện lợi, vệ sinh, dễ tái sử dụng... Điều này đòi hỏi ngành Cơ khí chế tạo máy phải không ngừng nghiên cứu các phương pháp và trang bị đi kèm trong chế tạo sản phẩm từ nhựa để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Khuôn là bộ phận quan trọng nhất trong chế tạo sản phẩm nhựa vì liên quan đến việc hình thành kích thước, hình dáng sản phẩm, đồng thời quyết định đến năng suất trong sản xuất. Bài báo này trình bày việc ứng dụng CAD/CAM/CNC trong thiết kế và chế tạo khuôn thổi chai nhựa chứa Xiro trong y tế, thông qua phần mềm Creo Parametric 2.0 và gia công trên máy CNC chuyên dùng gia công mẫu VM2 của hãng Haas Automation Inc.
ABSTRACT
Plastic products become more common in our everyday life thanks to their advantages such as their lightweight, convenience, hygiene, easy recycling... This requires mechanic manufacture to continuously deal with research methods and associated equipment in the manufacturing of plastic products to meet the needs of producers and consumers. A mold is the most important part in the manufacture of plastic products as it is related to the formation of the size and shape of products, and is also a decisive factor for productivity in manufacture. This paper presents the application of CAD/CAM/CNC design and manufacture of blow molded plastic bottles containing syrups in health, through Creo Parametric 2.0 software and CNC machined exclusively used in the form of its VM2 Haas Automation Inc.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn