Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,079

 Thành lập thư viện các file mô phỏng quá trình gia công các loại bánh răng côn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ nhiệm:  Lưu Đức Bình; Thành viên:  
Số: T2007-02-17 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Cung cấp quá trình gia công bánh răng côn dưới dạng các file phim được thiết kế từ máy tính. Bên cạnh đó, các thông số hình học chính của việc thiết kế cũng như lý thuyết gia công từng loại bánh răng côn được tóm tắt dưới dạng hình ảnh với giao diện rất dễ sử dụng cho người dùng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn