Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính toán ứng suất trong tấm phẳng có lỗ trống bằng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mỹ, Nguyễn Quang Dự, Lê Cung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 11(108).2016 Quyển 1;Từ->đến trang: 21-24;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) là một phương pháp số mạnh giúp giải quyết các bài toán phức tạp trong kỹ thuật. Tuy nhiên phương pháp này gặp khó khăn trong việc giải các bài toán với miền không liên tục, do yêu cầu phải tái tạo lưới theo các biên không liên tục hay yêu cầu mật độ lưới cao để đạt được độ chính xác mong muốn. Phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng được phát triển nhằm giải quyết các nhược điểm nêu trên. Bài báo này trình bày phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng (XFEM) nhằm phân tích ứng suất/biến dạng trong chi tiết dạng tấm có lỗ hình tam giác, lỗ tròn (bài toán hai chiều). Kết quả tính toán được so sánh với kết quả tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn (sử dụng phần mềm ANSYS) về số phần tử cũng như độ chính xác tính toán.
ABSTRACT
The Finite Element Method (FEM) is a powerful analytical tool for solving many problems in stress/strain analysis. However,the FEM method has difficulties in solving the problems of discontinuities because of the need for remeshing and high mesh density.The Extended Finite Element Method (XFEM) was developed to overcome these limitations. In this article,the XFEM method is proposed and applied to analyse stress and strain in plates with triangle and circular holes (2D problem).Calculation results are compared with those calculated by finite element method (using ANSYS software) in number of elements and accuracy. The XFEM gives equivalent results in stress and strain as the traditional FEM but with fewer elements.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn