Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học lý thuyết
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Các ngành kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[2]Kiểm tra quá trình sản xuất : Công cụ thống kê
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Cao học Sản xuất tự động  Trường Đại học Bách khoa
[3]Chẩn đoán hư hỏng thiết bị cơ khí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Cao học Sản xuất tự động
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa
[4]Chi tiết máy, Cơ sở thiết kế máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1998 Đại học  Trường Đại học Bách khoa
[5]Nguyên lý máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1981 Đại học  Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn