Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chẩn đoán hư hỏng hệ truyền động bánh răng bằng phân tích tín hiệu dao động và âm thanh, sử dụng phương pháp Wavelet, Wavelet Packet và Hilbert. Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Cung. Mã số: Đ2012-02-24. Năm: 2012. (Jan 18 2014 7:01PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chẩn đoán hư hỏng của một số phần tử trong các thiết bị cơ khí bằng phương pháp phân tích dao động.. Chủ nhiệm: Lê Cung. Mã số: B2008-DN02-38. Năm: 2009. (Jan 6 2011 6:54PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng phần mềm biên dịch các tệp tin của các mođun trong PRO-ENGINEER. Chủ nhiệm: Lê Cung. Mã số: B2006-DN02-10. Năm: 2007. (Jan 6 2011 6:54PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng phần mềm biên dịch từ các files dữ liệu đo DMIS của PRO-CMM sang các files ngôn ngữ GEOPAK-WIN. Chủ nhiệm: Lê Cung. Mã số: T05-15-67. Năm: 2005. (Jan 6 2011 6:54PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phân tích lực tác dụng và tính toán sức bền cơ cấu nhiều khâu trong máy nghiền đập kiểu má.. Chủ nhiệm: Lê Cung. Mã số: T04-15-65. Năm: 2004. (Jan 6 2011 6:57PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phục hồi bài thí nghiệm con lắc kép (Hệ dao động cưỡng bức hai bậc tự do). Chủ nhiệm: Lê Cung. Mã số: T02-15-36. Năm: 2002. (Jan 6 2011 6:58PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn