Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Dự đoán cường độ nén bê tông dựa trên vận tốc xung siêu âm sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm và mạng nơ-rôn nhân tạo cho vật liệu địa phương . Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí Xây dựng. Số: 4.2020. Trang: Trang 163-168. Năm 2020. (Jun 24 2020 8:32AM)
[2]Tham luận: Xác định chiều sâu vết nứt trong kết cấu bê tông bằng sóng siêu âm . Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Trang: Trang 68-75. Năm 2019. (Jun 24 2020 8:28AM)
[3]Tham luận: Mô phỏng hai chiều sự lan truyền của sóng siêu âm trong bê tông bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Tuyển tập Công trình khoa học-Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc-Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học. Trang: Trang 365-372. Năm 2019. (Feb 8 2020 10:55AM)
[4]Tham luận: Một số kết quả nghiên cứu, chế tạo máy tiện CNC có trục chính truyền động bằng động cơ thủy lực. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Lê Cung, Võ Như Thành. HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - VCME 2018. Trang: 194-202. Năm 2018. (Jun 11 2019 1:57PM)
[5]Bài báo: Tối ưu hóa khung xe buýt B45 nhằm giảm rung động ghế hành khách. Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Thiện*; PGS.TS. Lê Cung. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 88. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[6]Bài báo: Tính toán ứng suất trong tấm phẳng có lỗ trống bằng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng. Tác giả: Nguyễn Mỹ, Nguyễn Quang Dự, Lê Cung. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 1. Trang: 21-24. Năm 2016. (Dec 13 2016 4:19PM)
[7]Bài báo: Nghiên Cứu Thực Nghiệm về Ổn Định Tốc Độ của Trục Chính Máy Tiện Khi Truyền Động bằng Động Cơ Thủy Lực. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Lê Cung, Ngô Anh Dũng. Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 8 (VCM-2016) ISBN: 978-604-913-503-3 Nhà xuất. Số: VCM 2016. Trang: 494-499. Năm 2016. (Mar 15 2017 10:39PM)
[8]Bài báo: Xây dựng lưới Delaunay trên môi trường tính toán song song. Tác giả: Nguyễn Tấn Khôi, Lê Cung, Phan Văn Sâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3(64)2013. Trang: 137-141. Năm 2013.
(Jan 18 2014 9:17PM)
[9]Tham luận: Từ công nghệ đắp lớp vật liệu đến chế tạo máy gia công theo công nghệ đắp lớp vật liệu. Tác giả: Bùi Minh Hiển, Lê Cung. Tuyển tập Hội nghị Toàn quốc lần thứ II về Điều khiển và Tự động hóa. Trang: 419-426. Năm 2013. (Jan 20 2014 11:15AM)
[10]Tham luận: Xác định sai số gá đặt trong chế tạo bằng phương pháp hai lần đo. Tác giả: Bùi Minh Hiển, Lê Cung. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ III
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 411-418. Năm 2013.
(Jan 20 2014 11:22AM)
[11]Tham luận: Một mô hình liên kết nhiệt-đàn nhớt để mô phỏng ứng xử vật liệu cao su. Tác giả: Nguyễn Văn Thiên Ân, Lê Cung. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ III
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 1479-1485. Năm 2013.
(Nov 22 2014 7:58PM)
[12]Bài báo: Phương pháp tái tạo quy luật chuyển vị của cần từ tập hợp các điểm đo trên biên dạng cam phẳng - Ứng dụng vào cam cần lắc đáy lăn. Tác giả: Lê Cung. Tạo chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(43). Trang: 7-13. Năm 2011. (Dec 14 2011 1:01PM)
[13]Bài báo: Xác định sai số gia công theo phương pháp toocxơ chuyển vị bé. Tác giả: Bùi Minh Hiển, Serge Alain, Lê Cung
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Năm 2010. (Jan 6 2011 6:10PM)
[14]Bài báo: Xây dựng công cụ mô hình hóa các đối tượng 3D, hỗ trợ công nghệ CAD/CAM/CMM. Tác giả: Nguyễn Tấn Khôi, Lê Cung
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ 6 trường Đại học
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 76. Năm 2010.
(Jan 6 2011 6:07PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm thu nhận và xử lý tín hiệu dao động, phục vụ chẩn đoán hư hỏng ổ lăn, bánh răng. Tác giả: Lê Cung, Dương Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học & Công nghệ 6 trường Đại học. Số: 76. Năm 2010. (Jan 6 2011 6:08PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến lực dập và khả năng điền đầy phôi khi dập phôi bánh răng nón. Tác giả: Lê Cung, Lê Phước Hoàng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(34). Năm 2009. (Jan 6 2011 6:05PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp dựng hình bằng bao hình và công nghệ gia công bánh răng cung tròn. Tác giả: Lê Cung, Trương Quang Dũng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6(35). Năm 2009.
(Jan 6 2011 6:06PM)
[18]Bài báo: Một phương pháp thiết lập đường chạy dao gia công cho máy phay vạn năng CNC ba trục - Ứng dụng vào lập trình gia công bề mặt răng thân khai của bánh răng nón răng thẳng. Tác giả: Lê Cung, Bùi Minh Hiển
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25). Năm 2008. (Jan 6 2011 6:00PM)
[19]Bài báo: Phương pháp xây dựng trình biên dịch các files dữ liệu gia công APT trên PRO/ENGINEER sang các files ngôn ngữ G-Code ISO cho máy phay BAZ-15 CNC. Tác giả: Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ sáu trường Đại học. Số: 59. Năm 2007. (Jan 6 2011 5:55PM)
[20]Bài báo: Tối ưu hóa hệ giảm chấn nhiều bậc tự do trong chế độ cưỡng bức ổn định. Tác giả: Lê Cung
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 3(20). Năm 2007.
(Jan 6 2011 5:56PM)
[21]Bài báo: Phương pháp biên dịch từ các tập dữ liệu gia công trên ngôn ngữ APT của môđun Pro/MANUFACTURING sang các tập tin trên ngôn ngữ G-Code điều khiển máy tiện CNC FANUC T Series Oi-S. Tác giả: Lê Cung, Bùi Minh Hiển
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 4(21). Năm 2007.
(Jan 6 2011 5:57PM)
[22]Bài báo: Biểu diễn một số mặt kẻ xoắn ốc nón thông dụng trong ngành Cơ khí. Tác giả: Nguyễn Độ, Lê Cung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 6 trường Đại học. Số: 58. Năm 2006. (Jan 6 2011 6:12PM)
[23]Bài báo: Phương pháp xây dựng trình biên dịch các files dữ liệu đo DMIS của môđun PRO/CMM trên PRO/ENGINEER sang các files ngôn ngữ GEOPAK-WIN. Tác giả: Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 6 trường Đại học. Số: số 55. Năm 2006. (Jan 6 2011 5:52PM)
[24]Bài báo: Biểu diễn một số mặt kẻ xoắn ốc trụ thông dụng trong ngành Cơ khí. Tác giả: Nguyễn Độ, Lê Cung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 6 trường Đại học. Số: 55. Năm 2006. (Jan 6 2011 5:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Prediction of compressive strength of concrete using recycled materials from fly ash based on ultrasonic pulse velocity and design of experiment. Authors: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Dình Sơn. Proceedings of the International Conference GTSD2020-Computational Intelligence Methods for Green Technology and Sustainable Development. No: Volume 1284. Pages: Trang 600-612. Year 2020. (Nov 16 2020 9:15PM)
[2]Article: A TWO-DIMENSIONAL SIMULATION OF ULTRASONIC WAVE PROPAGATION IN CONCRETE USING FINITE ELEMENT METHOD . Authors: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). No: Volume 10, Issue 3 (2019). Pages: 566-580. Year 2019. (Jun 11 2019 2:03PM)
[3]Presentations: Takagi-Sugeno fuzzy descriptor approach for trajectory control of a 2-DOF serial manipulator. Authors: Van-Anh Nguyen, Laurent Vermeiren, Antoine Dequidt, Anh-Tu Nguyen, Michel Dambrine, Le Cung. Proceedings of the 13th IEEE CONFERENCE ON INDUSTRIAL ELECTRONICS AND APPLICATIONS. Pages: 1288-1293. Year 2018. (Jun 13 2018 9:07PM)
[4]Presentations: The research on position response of table transmission by hydraulic motor. Authors: Tran Ngoc Hai, Le Cung, Vo Nhu Thanh, Tran Xuan Tuy. Proceedings of the First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable. Pages: 481-488. Year 2018. (Jun 13 2018 9:12PM)
[5]Presentations: A TWO-DIMENSION SIMULATION OF ULTRASONIC WAVE PROPAGATION IN MATERIALS USING FINITE ELEMENT METHOD. Authors: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. International Conference on Sustainability in Civil Engineering. Pages: 283-287. Year 2018. (May 21 2019 10:51PM)
[6]Article: An Investigation on Speed Control of a Spindle Cluster Driven by Hydraulic Motor: Application to Metal Cutting Machines. Authors: Trần Ngọc Hải, Lê Cung, Ngô Anh Dũng. International Journal of Rotating Machinery. No: Volume 2019, Article ID 4359524. Pages: 1-17. Year 2018. (Jun 11 2019 1:46PM)
[7]Presentations: LMI-based 2-DoF control design of a manipulator via T-S descriptor approach. Authors: T.V.A. Nguyen, A.T. Nguyen., L. Vermeiren, A. Dequidt, M. Dambrine, Cung Le. 27eme rencontres francophones sur la loque floue et ses applicatiosn LFA 2018. Pages: 1-8. Year 2018. (Jun 11 2019 1:53PM)
[8]Presentations: Experimentation Investigation of Speed Control of Hydraulic Motor Using Proportional Valve. Authors: Tran Ngoc Hai, Le Cung, Ngo Anh Dung. Proceedings of the International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE2017). Pages: 350-355. Year 2017. (Jun 13 2018 9:04PM)
[9]Article: Gear and bearing fault detection using Wavelet packet and Hilbert method via acoustic signals. Authors: Le Cung, Bui Minh Hien, Nguyen Thai Son. ASEAN Engineering Journal Part A. No: Vol 6 No 2. Pages: 5-13. Year 2016. (Jul 21 2016 10:10PM)
[10]Presentations: Robust real-time control of an inverted pendulum : Robust TSdescriptor approach. Authors: T.V.A. Nguyen, B. Allouche, L. Vermeiren, A. Dequidt, Q.V. Dang, Cung Le. 25èmes Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications (LFA). Pages: 81-88. Year 2016. (Mar 15 2017 10:30PM)
[11]Presentations: Identification of gear and bearing faults in two-stage gearbox by wavelet packet and Hilbert method via acoustic signals: a case study. Authors: LE Cung, BUI Minh Hien, NGUYEN Thai Son
marriage affairs open i want an affair
. RCMME 2014 9th & 10th October 2014, HUST, Hanoi, Vietnam. Pages: 117-121. Year 2013. (Nov 22 2014 7:50PM)
[12]Article: Reconstruction of planar cam profile function and its follower displacement using B-Spline curve based on inverse subdivision method and theory of contact relations - Application to cam machanism of oscillating follower with roller. Authors: Le Cung - Nguyen Tan Khoi
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering AIJSTPME
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 4(3). Pages: 51-58. Year 2011.
(Sep 1 2012 12:55PM)
[13]Presentations: A method for describing planar cam profile function from a set of digital points. Authors: Cung Le, Nguyen Tan Khoi. 10th Global Congress on Manufacturing and Management (GCMM) Thailand 11/2010
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: 145-150. Year 2010.
(Jan 6 2011 6:09PM)
[14]Presentations: Reconstruction de surface B-spline par subdivision non-uniforme inverse. Authors: K. Nguyen Tan, R. Raffin, M. Daniel, Cung Le. Conférence du Groupe de Travail en Modélisation Géométrique GTMG 2009, IRIT Presse Toulouse. Year 2009. (Jan 6 2011 6:01PM)
[15]Presentations: B-spline surface reconstruction by inverse subdivisions. Authors: K. Nguyen Tan, R. Raffin, M. Daniel, Cung Le. IEEE-RIFV International Conference on Computing and Communication Technologies, Vietnam. Year 2009. (Jan 6 2011 6:02PM)
[16]Presentations: Cooperative design – a solution for intelligence maintenance. Authors: RadulescuBruno, Radulescu Mara, Cung Le. Annals and Proceedings of 20th International DAAAM Symposium (Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education), 25-28th Nov. 2009, Vienna, Austria
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Pages: 063. Year 2009.
(Jan 6 2011 6:04PM)
[17]Presentations: Taking into account thermal effects in ForgeRond, a fast hot-forging simulation tool. Authors: Philippe Marin, Cung Le, Serge Tichkiewitch. Advanced Technology of Plasticity, Procedings of the 5th International Conference on Technology of Plasticity, Columbus, Ohio, USA
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Pages: p. 475 - 478. Year 1996.
(Jan 6 2011 5:50PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn