Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên Cứu Thực Nghiệm về Ổn Định Tốc Độ của Trục Chính Máy Tiện Khi Truyền Động bằng Động Cơ Thủy Lực
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Hải, Lê Cung, Ngô Anh Dũng
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 8 (VCM-2016) ISBN: 978-604-913-503-3 Nhà xuất; Số: VCM 2016;Từ->đến trang: 494-499;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu thực nghiệm về độ ổn định tốc độ của trục chính máy tiện khi sử dụng hệ truyền động là động cơ thủy lực kết hợp với bộ truyền đai thang, điều khiển vô cấp tốc độ của động cơ thủy lực bằng van tỷ lệ. Mô hình lý thuyết cho bài toán được trình bày trong [1]. Tác giả đã chế tạo và lắp ráp máy thực nghiệm, từ đó nghiên cứu xác định các thông số kết cấu và thông số điều khiển của máy. Khảo sát thực nghiệm đáp ứng quá độ tốc độ của trục chính khi truyền động bằng động cơ thủy lực thông qua các chỉ tiêu đáp ứng quá độ, đó là thời gian xác lập, độ vượt lố và sai số vòng quay ở chế độ xác lập. Từ đó, đánh giá độ ổn định tốc độ của trục chính máy tiện khi truyền động bằng động cơ thủy lực.
ABSTRACT
This paper presents the experimental results on speed stability of the lathe spindle, driven by hydraulic motor in combination with V-belt, and the speed variation of hydraulic motor is by proportional valve. The theorical model of the considered problem has been mentioned in [1]. The fabrication and assembly of experimental mechanical system, The determination of structure parameters, and control parameters are implemented. In addition, experimental survey on the adapt of speed immoderation of the spindle by the hydraulic motor is investigated. Experimental observation on lather spindle speed controlled by hydraulic motor is performed, followed by determination of the response time, the overshot issues, and rotation errors. Based on this observation, the stability of the spindle speed of hydraulic motor drive system is evaluated.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn