Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số kết quả nghiên cứu, chế tạo máy tiện CNC có trục chính truyền động bằng động cơ thủy lực
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Hải, Lê Cung, Võ Như Thành
Nơi đăng: HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - VCME 2018; Số: 2018;Từ->đến trang: 194-202;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, truyền động và điều khiển tự động thủy lực được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó đã có ứng dụng trong các máy gia công cắt gọt kim loại (cụ thể: trong máy bào, trong bàn máy mài, trong bàn máy phay, kẹp phôi, trong chuyển động chạy dao máy tiện). Tuy nhiên, ứng dụng thủy lực truyền động trục chính của máy tiện vẫn là hướng nghiên cứu ứng dụng hệ truyền động mới hiện nay. Bài báo này giới thiệu tổng quan một số kết quả chế tạo máy tiện tự động có trục chính truyền động bằng động cơ thủy lực. Trong đó, các tác giả tổng hợp và phân tích các kết quả đã được công bố về động lực học của cụm trục chính truyền động bằng thủy lực, xây dựng sơ đồ nguyên lý và mô hình hóa máy tiện tự động có trục chính truyền động bằng thủy lực và hệ tham chiếu là động cơ điện ba pha. Các kết quả chế tạo cụm trục chính, lắp đặt bàn dao, các chi tiết chuyển động của máy tiện tự động, hệ thống điều khiển và phần mềm điều khiển máy được trình bày trong bài báo. Các tác giả cũng miêu tả về một số chi tiết gia công trên máy, so sánh kết quả gia công và đề xuất một số hướng ứng dụng của hệ thống này.
ABSTRACT
Nowadays, hydraulic automatic transmission and control are widely used in many fields including applications in metal machining (particularly planning machine, grinding table, milling table, workpiece clamps, lathe turning motion). However, the application of hydraulic system in controlling the main shaft of the lathe table is still a new research direction. This paper presents an overview of some results in developing an automatic lathe with hydraulic driven system. In particular, the study focused on the published results of the dynamics of the hydraulic transmission spindle, the principle diagram of automatic lathes’ hydraulic spindles, and the reference system is a three-phase electric motor. Here we present results of spindles manufacturing, the installation of the cutting tools, the moving parts of the automatic lathes, the control system and the machine control software. We also introduce results of machining, comparison between machining results and some suggestions for this application.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn