Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Taking into account thermal effects in ForgeRond, a fast hot-forging simulation tool
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Philippe Marin, Cung Le, Serge Tichkiewitch
Nơi đăng: Advanced Technology of Plasticity, Procedings of the 5th International Conference on Technology of Plasticity, Columbus, Ohio, USA
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: Vol. 1;Từ->đến trang: p. 475 - 478;Năm: 1996
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn