Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô phỏng hai chiều sự lan truyền của sóng siêu âm trong bê tông bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình khoa học-Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc-Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học; Số: 2019;Từ->đến trang: Trang 365-372;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tóm tắt: Do đặc điểm tương tác và lan truyền trong vật liệu, sóng siêu âm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y học, cơ khí và xây dựng, đặc biệt nhằm phát hiện vết nứt và khuyết tật bên trong các cấu kiện bê tông, đồng thời cũng được sử dụng để xác định các đặc trưng của bê tông. Để ứng dụng sóng siêu âm trong kiểm tra cấu kiện bê tông, cần phải hiểu rõ sự tương tác và lan truyền của sóng siêu âm trong vật liệu. Bài báo trình bày một mô hình mô phỏng sự truyền sóng hai chiều trong cấu kiện bê tông, xem như môi trường đàn hồi, đồng nhất, đẳng hướng hay bất đẳng hướng, sử dụng các phương trình cân bằng động lực học của cấu kiện bê tông và phương pháp phần tử hữu hạn. Các trường hợp kết cấu khác nhau của cấu kiện bê tông được nghiên cứu: khối bê tông có lỗ trống, có cốt thép hay có vết nứt hở. Việc mô phỏng số được thực hiện ứng dụng phần mềm ANSYS. Kết quả mô phỏng cho ta các hình ảnh hai chiều của sự lan truyền sóng siêu âm, cũng như chuyển vị, ứng suất, biến dạng tại các điểm khác nhau âm bên trong kết cấu theo không gian và thời gian. Từ khóa: Sự lan truyền sóng siêu âm; phương pháp phần tử hữu hạn; lỗ trống; cốt thép; vết nứt.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn