Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tái tạo hàm biên dạng cam phẳng và chuyển vị của cần sử dụng đường cong B-Spline dựa trên phương pháp phân rã ngược và lý thuyết về quan hệ tiếp xúc - Ứng dụng vào cơ cấu cam cần lắc đáy lăn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Cung - Nguyen Tan Khoi
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering AIJSTPME
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 4(3);Từ->đến trang: 51-58;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
For controlling the precision of a manufacturing planar cam mechanism, one can base on a set of digital points measured on the manufactured cam profile by a coordinate measuring machine (CMM). Issued from this set of discrete digital points and by applying the well-known B-Spline least squares approach, one can reproduce the cam profile function. The given cam profile function and the theory of contact relations between cam and its follower enable us to deduce the displacement law of the follower and its derivatives. This paper presents a new method for reconstruction of a planar cam profile function from a set of digital points measuring on CMM machines, using B-Spline curve based on inverse subdivision method and theory of contact relations. An application to cam mechanism of oscillating follower with roller will be presented. To verify the feasibility and the accuracy of the proposed inverse subdivision method, a comparison between B-Spline least squares approach and inverse subdivision has been realized. The method possesses an acceptable accuracy and spends less time of calculation.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn