Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Từ công nghệ đắp lớp vật liệu đến chế tạo máy gia công theo công nghệ đắp lớp vật liệu
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Minh Hiển, Lê Cung
Nơi đăng: Tuyển tập Hội nghị Toàn quốc lần thứ II về Điều khiển và Tự động hóa
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: VCCA 2013;Từ->đến trang: 419-426;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công nghệ tạo mẫu nhanh ra đời đã giúp rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm. Đây có thể xem là công cụ giúp người thiết kế truyền đạt ý tưởng nhanh chóng đến khách hàng, công nhân thông qua những mẫu sản phẩm hữu hình. Từ đây những ưu, nhược điểm của mẫu sản phẩm được phân tích để có sự hiệu chỉnh trước khi đưa vào sản xuất thực tế. Với sự phát triển về mặt chất lượng, đến nay các sản phẩm từ công nghệ này có thể xem như là sản phẩm cuối cùng. Vì vậy công nghệ tạo mẫu nhanh có thể được xem là một phần của công nghệ mà ở đó sản phẩm hình thành bằng cách đắp các lớp vật liệu. Công nghệ này còn được biết đến như là công nghệ đắp lớp. Hiện nay, công nghệ này còn chưa được phổ biến tại Việt Nam. Bài báo giới thiệu một nghiên cứu nhằm làm chủ công nghệ và phát triển công nghệ đắp lớp vật liệu tại Việt Nam. Phần đầu giới thiệu tổng quan về công nghệ đắp lớp vật liệu, dự án mã nguồn mở nhằm hạ giá thành chế tạo máy gia công dựa trên công nghệ này. Phần hai giới thiệu một vài nguyên lý cơ bản trong hình thành lớp vật liệu, cũng như các bước trong qui trình tạo sản phẩm. Từ các ưu điểm của dự án mã nguồn mở và nguyên lý hình thành lớp vật liệu, tác giả đề xuất kết cấu máy, các cơ cấu chấp hành và các thông số tính toán để thiết kế và gia công trong phần ba. Phần bốn giới thiệu các sản phẩm gia công thực nghiệm trên máy chế tạo, từ đó có thể đánh giá độ chính xác và đưa ra các giải pháp nâng cao độ chính xác của sản phẩm. Trong phần cuối, bài báo tóm tắt các kết quả đã đạt được và đưa ra hướng phát triển trong các nghiên cứu tiếp theo.
ABSTRACT
Rapid-prototyping (RP) technology has been launched to help shorten product development time. This can be seen as a tool that helps designers to communicate with customers and workers throughout prototypes. The properties of them then are analysed to improve the final product. Along with the improvement in the quality in this technology, the output is much closer to the final product. Therefore, RP technology can be considered as a part of the technology in which pieces are fabricated using an additive approach, also know as the additive manufacturing. Until now, the research on this technology is still limit in Vietnam. This paper presents a research for technological mastery and development of this technology in Vietnam as well. Firstly, an overview on additive manufacturing and open source project are presented. Secondly, several concept of joining materials to make objects and steps in a process are provided. Thank to the advantages of open source project and the concept of joining materials, we choice a structure of the machine for design and fabrication. Some experimental products are then created using this machine. These products are analyzed for evaluation of the quality of the products and machine. In conclusion, obtained results are sumerized and perpectives are proposed for further research.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn