Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,215,926

 Một mô hình liên kết nhiệt-đàn nhớt để mô phỏng ứng xử vật liệu cao su
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Thiên Ân, Lê Cung
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ III
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Avril 2013;Từ->đến trang: 1479-1485;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng xử của vật liệu cao su gia cố hạt thường rất nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ và thường kèm theo hiện tượng tự làm nóng bên trong vật liệu do đặc tính trễ của vật liệu dưới tác động của tải trọng chu kỳ cơ học. Trong báo cáo này, chúng tôi giới thiệu một mô hình liên kết cơ-nhiệt của vật liệu trong khuôn khổ biến dạng lớn để mô phỏng các hiện tượng nêu trên. Mô hình này dựa trên cơ sở của lý thuyết nhiệt động học của các quá trình không thuận nghịch và sự chia tách của gradient của biến dạng toàn phần thành tích của một thành phần cơ học và một thành phần nhiệt (biến dạng nhiệt). Điểm độc đáo của cách tiếp cận nằm ở việc xem xét bài toán liên kết cao cơ-nhiệt. Hơn nữa, một công thức sai phân nhiều trường được đưa ra nhằm giải đồng thời hai bài toán nhiệt và cơ
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
The behavior of filled rubbers is strongly sensitive to thermal effects and is accompanied by a heat-buildup phenomenon due to its dissipative behavior during cyclic mechanical loading. We propose a finite strain thermo-mechanical model to represent the phenomena related to this coupling. This model is based on the thermodynamics of irreversible processes and on the multiplicative decomposition of the deformation gradient into a mechanical part, a thermal part (thermal expansion). The originality of the present approach lies in the consideration of fully thermo-mechanical coupled problem. Furthermore, the chosen global numerical approach allows us to treat this strong coupling behaviour in a general and robust manner.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn