Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,571,575

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Ba giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" 2018, Mô hình nuôi trùn quế tự động. STVH: Hà Hồng Nhật (14CDT2), Trương Xuân Hải (14CDT1), Nguyễn Thị Thùy Dương (13QLMT), Hồ Thị Mỹ Duyên (15MT), Võ Thái Tuyễn (14DT1). GVHD: Lê Hoài Nam, Lê Thị Xuân Thùy

 Khoa học công nghệ

 2018

 118/QĐ ngày 19/10/2018

 Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

[2] Giải Nhì giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" 2018, Máy in gốm 3D. SVTH: Nguyễn Thanh Đô (13CDT1), Nguyễn Văn Dũng (13CDT1), Đoàn Công Trung (13CDT2). GVHD: Lê Hoài Nam

 Khoa học công nghệ

 2018

 433/QĐ-TWĐTN ngày 25/10/2018

 BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn