Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,571,338

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Văn Tiên
Đề tài: Thiết kế, chế tạo robot delta kết hợp cơ cấu chuyển động quanh một tâm (Remote Center Motion)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[2]Nguyễn Hoàng Trung
Đề tài: Xác định các thông số động học của máy gồm các chi tiết quay bằng phương pháp phần tử hữu hạn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[3]Huỳnh Quốc Bão
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm hoạt động của cơ cấu cân bằng trọng lực 1DOF dựa trên nguyên lý hoạt động của cơ cấu Scotch Yoke

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[4]Ngô Minh Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot song song kiểu delta

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn