Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,571,178

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đồ án Công nghệ CAD/CAM/CNC
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên năm 4-5 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[2]EPICS (Engineering Project In Community Service - Các dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Tất cả các ngành  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[3]Robot công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên năm 4-5 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, PFIEV  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[4]Thiết kế máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2018 Sinh viên năm 3-4 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[5]Thiết kế đồng thời
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2017 Học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[6]Thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[7]Anh văn chuyên ngành Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[8]Hệ thống Cơ điện tử 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[9]Nhập môn ngành Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 1-2 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[10]Đồ án Hệ thống Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 4-5 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[11]Đồ án Thiết kế máy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 3-4 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn