Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,725,784

 Khả năng bảo vệ ăn mòn của màng polypyrrole trên nền kẽm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Đức
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học; Số: 48(5A);Từ->đến trang: 36-38;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Màng polypyrrole được tổng hợp bằng phương pháp điện hóa trên nền Zn mà không cần phải xử lý đặc biệt nào với kim loại nền. Tổng hợp điện hóa thực hiện trong bình điện phân ba điện cực, Pt làm điện cực đối, điện cực calomen bảo hòa làm điện cực so sánh. Dung dịch điện phân là dung dịch 3 nitro salicylic 0,3M, nồng độ monomer pyrrole là 0,3M. Màng thu được khá đồng nhất, không có các vết nứt hay bong tróc. Kiểm tra khả năng bảo vệ ăn mòn của màng Ppy được thực hiện qua phép đo thế hở mạch, đo đường cong phân cực trong môi trường ăn mòn 0,1M NaCl. Kết quả cho thấy, màng Ppy có thể duy trì ở trạng thái oxi hóa trong một khoảng thời gian. Khả năng tự bảo vệ màng thể hiện qua sự duy trì điện thế ăn mòn ở vùng -0,4V (so với điện cực calomen) trước khi Zn rơi vào trạng thái ăn mòn, phá hủy hoàn toàn.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Polypyrrole film was electrosynthesised directly on Zn electrode that did not need any special pre-treatment. Polymerisation was carried out in a 3-electrode cell. Pt was used as counter electrode and saturated calomel electrode was reference electrode. Solution contained 0.1M 3 nitro salycilic acid and 0.3M monomer pyrrole. The obtained film was homogenous, without crack or delamnation. Open circuit potential and polarisation curves were recorded in 0.1M NaCl solution. The results showed that oxidation state of Ppy film could be stable. The self-protection ability of the Ppy film was seen in the second plateau at -0.4 V (vs. saturated calomen electrode) before Zn electrode was corroded totally.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn