Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,725,831

 POLYPYRROLE NANOCOMPOSITE APPLICATION FOR CORROSION PROTECTION OF METAL
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Minh Duc, Vu Quoc Trung
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học; Số: 47(2A);Từ->đến trang: 408-413;Năm: 2009
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bằng phương pháp polymer hoá hoá học, polypyrrole được hình thành trên hạt vô cơ kích thước nano (BaSO4, SiO2). Nanocomposite thu được là các hạt có cấu trúc vỏ - lõi với lõi là các hạt vô cơ và vỏ là màng Ppy. Hạt nano với vỏ Ppy ở trạng thái oxi hoá chứa anion có khả năng ức chế ăn mòn được sử dụng như các chất phụ gia trong lớp phủ chống ăn mòn. Kết quả khảo sát cho thấy rằng vật liệu nanocomposite khi tạo màng trên nền thép có khả năng ức chế quá trình ăn mòn của nền.
ABSTRACT
By chemical polymerization polypyrole (Ppy) was formed on nano-size inorganic particles (BaSO4, SiO2). The received nanocomposites were called core-shell particles that contained inorganic core and Ppy shell. The nanoparticles with an oxidised polymer shell containing corrosion inhibiting anion were tested as additives to polymer coatings. The results showed that these Ppy nanocomposites were possible to inhibit the corrosion of steel
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn