Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,839

  Chế tạo và khả năng tự bảo vệ ăn mòn kim loại của màng nanocopozit TiO2/polyaniline
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Lê Minh Đức, Vũ Quốc Trung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam; Số: Tập 51, số 3A;Từ->đến trang: 50-55;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lê Minh Đức, Vũ Quốc Trung, Chế tạo và khả năng tự bảo vệ ăn mòn kim loại của màng nanocopozit TiO2/polyaniline
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn