Nguyễn Văn Long
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,474

 
Mục này được 11605 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Long
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/01/1977
Nơi sinh: Núi Thành, Quảng Nam
Quê quán Phú Ninh, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Kinh tế phát triển (MDE); Tại: Thành phố Hồ Chí Minh
Dạy CN: Quản trị kinh doanh tổng quát
Lĩnh vực NC: Đại học kinh tế
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Kiệt 68/27 Bùi Tá Hán, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836934; Mobile: 0905777948
Email: longnv@due.udn.vn; nvlong2009@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 21/09/1998: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
1999: Hoàn thành chứng chỉ Giáo dục học Đại học
2002: Hoàn thành chứng chỉ môn học sau Đại học
2005-2007: Tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ Hà Lan (ISS)- Việt Nam
2007: Về lại đơn vị, tham gia giảng dạy và kiêm chủ tịch công đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
2012: Giảng viên, kiêm phó chủ tịch công đoàn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
2016: Hoàn thành chứng nhận quản lý nhà nước dành cho Giảng viên chính và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
2018: Giảng viên chính
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Một số giải pháp nhằm hổ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố ĐN. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Long. Mã số: DN2001. Năm: 2002. (Mar 11 2019 3:43PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Đề xuất hoàn thiện hệ thống kỹ năng đối với giảng viên đại học khi tham gia hội nhập quốc tế. Tác giả: Nguyễn Văn Long (đồng tác giả). Hội thảo quốc gia COMB2018. Trang: p57-67. Năm 2018. (Sep 1 2020 10:32AM)
[2]Tham luận: CÂN BẰNG CUỘC SỐNG-CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH NGÂN HÀNG. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội thảo quốc gia COMB2018. Trang: 299-307. Năm 2018. (Sep 1 2020 10:25AM)
[3]Tham luận: Giải pháp nâng cao năng lực nguồn nhân lực khách sạn tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội thảo quốc gia COMB2017. Trang: p.53-61. Năm 2017. (Sep 1 2020 10:39AM)
[4]Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khởi sự doanh nghiêp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Long (đồng tác giả). Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: TC67. Trang: 120-126. Năm 2013. (Mar 11 2019 3:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: FACTORS PROMPTING THE START - UP BUSINESS IN DA NANG CITY. Authors: Nguyễn Văn Long; Hoàng Văn Hải. Hội thảo quốc tế COMB2019. Pages: p.90-97. Year 2019. (Sep 1 2020 10:21AM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 11 2019 3:51PM)
[1]Quản trị dự án Chủ biên: Nhóm biên soạn: Nguyễn Thanh Liêm; Đoàn Thị Liên Hương; Nguyễn Văn Long. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. Năm 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn