Trần Đình Long
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,070,719

 
Mục này được 11601 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đình Long
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/11/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Tiến - Hòa Vang - Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh doanh Quốc tế; Tại: Khoa Thương mại - trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kinh doanh Quốc tế; Tại: Monash Business School - Monash University
Dạy CN: Quản trị Chuỗi Cung ứng
Lĩnh vực NC: Quản trị Chuỗi Cung ứng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935 111 466
Email: longtd@due.udn.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Supply chain integration - A pilot study of enterprises in Danang, Vietnam. Authors: Le, Thi Minh HangTran, Dinh Long. Proceedings to the 13th International Congress on Logistics and SCM Systems. Pages: 74. Year 2018. (Oct 19 2018 9:32AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn