Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]General linguistics
Ngành: Ngoại ngữ
 2014 Học viên cao học ngành các chuyên Ngôn ngữ Anh, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu  Đại học Đà Nẵng
[2]Meaning and the Structure of Language
Ngành: Ngoại ngữ
 2014 Nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ Anh  Đại học Đà Nẵng
[3]Lý thuyết và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Học viên cao học chuyên ngành Giáo dục học (Phương pháp giảng dạy tiếng Anh)  Đại học Vinh
[4]Theory of Language Communication
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Học viên cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh  Đại học Đà Nẵng
[5]British Culture
Ngành: Ngoại ngữ
 2009 Sinh viên đại học ngành sư phạm tiếng Anh và ngôn ngữ Anh các hệ đào tạo
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[6]Relationship between Language and Culture
Ngành: Ngoại ngữ
 2009 Sinh viên chính quy cử nhân tiếng Anh các hệ đào tạo  Đại học Đà Nẵng
[7]English Pragmatics
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên cử nhân tiếng Anh chuyên ngành các hệ đào tạo
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng
[8]Introduction to Contrastive Analysis
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên của nhân tiếng Anh các hệ đào tạo
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Đà Nẵng
[9]Research Methods
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên chính quy cử nhân tiếng Anh, cử nhân sư phạm tiếng Anh, cử nhân tiếng Anh chuyên ngành, cử nhân Quốc tế học, cử nhân Đông phương học  Đại học Đà Nẵng
[10]Psycholinguistics
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Học viên cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp  Đại học Đà Nẵng
[11]Studies in Traslation
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên cử nhân tiếng Anh, cử nhân tiếng Anh thương mại các hệ đào tạo  Đại học Đà Nẵng
[12]Applied Linguistics
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Học viên Cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Quy Nhơn; Đại học Huế
[13]English Semantics
Ngành: Ngoại ngữ
 2003 Sinh viên cử nhân tiếng Anh các hệ đào tạo  Đại học Đà Nẵng
[14]English Lexicology
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên cử nhân tiếng Anh các hệ đào tạo
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[15]English Morphology
Ngành: Ngoại ngữ
 1998 Sinh viên cử nhân tiếng Anh các hệ đào tạo  Đại học Đà Nẵng
[16]English Teaching Methodology
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 Sinh viên cử nhân sư phạm tiếng Anh chính quy, liên thông, nâng chuẩn, những đối tượng khác có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy tiếng Anh bậc THPT hoặc THCS  Đại học Đà Nẵng
[17]English Language Skills: Listening, Speaking, Reading, Writing
Ngành: Ngoại ngữ
 1985 Sinh viên cử nhân tiếng Anh tất cả các hệ đào tạo, nghiên cứu sinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn