Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng . Năm: 2001, 2005.
[2] Huy chương “Vì thế hệ trẻ " của Ban chấp hành TW Đoàn TNCS HCM . Năm: 2003.
[3] Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT. Năm: 2005.
[4] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ . Năm: 2005, 2008.
[5] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm: 2009.
[6] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. Năm: 2012; 2015.
[7] Huân chương Lao động hạng ba. Số: 1309 QĐ/CTN ngày 31.7.2013. Năm: 2013.
[8] Bằng khen của Thành ủy thành phố Đà Nẵng. Số: 962 -QĐ/TU ngày 17.3.2016. Năm: 2016.
[9] Danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Số: 2381 /QĐ-CTN ngày 18.11.2017. Năm: 2017.
[10] Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng. Số: 5186/QĐ-UBND ngày 8.11.2019. Năm: 2019.
[11] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Số: 3489/QĐ-BGDĐT ngày 14.11.2019. Năm: 2019.
[12] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Số: 3489/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[13] Chiến sỹ thi đua Cơ sở. Năm: từ 2000 đến năm 2013, 2015 đến 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn