Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Nghiên cứu việc học tiếng Anh qua bài hát của học sinh trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Qúy Khương; Nguyễn Hà Đoan Phương; Lưu Ngọc Bảo Trang; Nguyễn Thị Minh Trang. Kỉ yếu Ngữ học toàn quốc 2019: Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển, ISBN: 978-604-88-7739-2. Trang: 782-795. Năm 2019. (Jun 16 2019 9:08PM)
[2]Bài báo: Phân tích diễn ngôn phê phán các bản tin điện tử bằng tiếng Anh về tính bền vững của môi trường. Tác giả: Luu Quy Khuong; Nguyen Thi Ha Quyen. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN: 1859-153. Số: Volume 17, No. 12.1, 2019. Trang: 43-48, DOI http://doi.org/10.31130/JST-UD2019-11. Năm 2019. (May 21 2020 9:33AM)
[3]Tham luận: Nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh của sinh viên chất lượng cao ngành Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng để đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Tác giả: Lưu Qúy Khương; Phạm Đăng Hà Diệp; Đỗ Thị Trường Linh; Trương Tố Nhi. Kỉ yếu Ngữ học toàn quốc 2019: Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển, ISBN: 978-604-88-7739-2. Trang: 796-807. Năm 2019. (Jun 16 2019 9:57PM)
[4]Tham luận: Đặc trưng từ vựng trong các bài diễn văn của các nhà lãnh đạo tại các diễn đàn kinh tế bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương; Hồ Thảo Trang. Kỉ yếu Hội thảo quốc gia”Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ III”, ISBN: 978-604-912-968-1. Trang: 13-22. Năm 2018. (Jul 10 2018 4:33PM)
[5]Bài báo: Đặc trưng ngữ dụng của cấu trúc "I + kết ngôn giữa động từ phi thực hữu tri nhận và một phó từ tình thái nhận thức". Tác giả: Lưu Qúy Khương; Trần Thị Minh Giang. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, ISSN: 2525-2445. Số: Vol.34 - No.4. Trang: 59 - 71. Năm 2018. (Sep 13 2018 7:53AM)
[6]Bài báo: Đánh giá trong diễn ngôn quảng cáo du lịch trực tuyến bằng tiếng anh: Phân tích theo lý thuyết đánh giá. Tác giả: ThS. phùng thị thúy như*; PGS.TS. Lưu Quý Khương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 12(133).2018. Trang: 38. Năm 2018. (Mar 8 2019 9:51AM)
[7]Bài báo: Chiến lược lịch sự âm tính trong ngôn ngữ người dẫn chương trình “ Chương Trình Khuya với David Letterman” và “Khách của VTV3”. Tác giả: Phan Thi Hong Van*; PGS.TS. Lưu Quý Khương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 10(131).2018. Trang: 46. Năm 2018. (Jan 22 2019 10:19AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu đặc trưng ngữ nghĩa của một số biểu thức hoán dụ chỉ cơ thể người trong tác phẩm "For whom the bell tolls" của Ernest Hemingway và bản dịch tiếng Việt "Chuông nguyện hồn ai" của Nguyễn Vĩnh và Hồ Thế Tần. Tác giả: PGS.TS. Lưu Quý Khương*; Nguyễn Mai Sương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(113).2017. Trang: 50-54. Năm 2017. (Jul 11 2017 2:24PM)
[9]Bài báo: Đặc điểm của việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ cho người nước ngoài tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Quý Khương. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài. Số: Vol. 33-No.5. Trang: 156-163. Năm 2017. (Dec 4 2017 2:52PM)
[10]Tham luận: Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ biểu thức hoán dụ của một số bộ phận cơ thể người trong tác phẩm “Gone with the Wind” (“Cuốn theo chiều gió”) của Margaret Mitchell. Tác giả: Lưu Quý Khương; Trần Tường Vi. Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc “Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển”. Trang: 1743 – 1749. Năm 2017. (Dec 4 2017 3:03PM)
[11]Bài báo: Đặc trưng ngữ nghĩa của các từ ngữ trên Biển Báo Giao Thông tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Trần Thị Hoa Lan*; PGS.TS. Lưu Quý Khương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(119).2017. Trang: 61. Năm 2017. (Dec 13 2017 5:02PM)
[12]Tham luận: Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Việt cho học viên nước ngoài học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại khoa Quốc tế học Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Quý Khương. Tuyển tập công trình Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ, bản ngữ và Khu vực học trong thời kì hội nhập. Trang: 160-163. Năm 2017. (Dec 4 2017 12:37AM)
[13]Bài báo: Chiến lược xin lỗi và hồi đáp trong tiếng Anh xét trên bình diện giới. Tác giả: Lưu Qúy Khương; Ngô Thị Hiền Trang. Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 11(253)2016. Trang: 24 – 28. Năm 2016. (Dec 5 2017 10:14AM)
[14]Bài báo: Khảo sát ẩn dụ ý niệm về “moon” và “trăng” trong thơ ca tiếng Anh và tiếng Việt thế kỷ 19 và 20. Tác giả: PGS.TS. Lưu Quý Khương*; Nguyễn Võ Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(107).2016. Trang: 19-23. Năm 2016. (Nov 28 2016 10:56AM)
[15]Bài báo: Đại từ xưng hô trong "Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu . Tác giả: ThS. Lưu Văn Din*; PGS.TS. Lưu Quý Khương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Trang: 43-46. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu những đặc trưng ngữ nghĩa của các động từ diễn tả ước muốn trong tiếng Anh và tiếng Việt . Tác giả: ThS. Ngô Thị Trúc Mai*; PGS.TS. Lưu Quý Khương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 12(109).2016. Trang: 85-90. Năm 2016. (Apr 11 2017 9:25AM)
[17]Bài báo: Nghiên Cứu Các Phương Tiện Biện Luận Ngôn Ngữ Tin Kinh Tế Trên Báo Economist.Com Và Tuoitre.Vn Dưới Góc Nhìn Phân Tích Diễn Ngôn Phê Phán. Tác giả: Luu Quy Khuong, Vo Thi Hoang Ngan, Nguyen Ngoc Nhat Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 76-82. Năm 2016. (Jun 17 2016 2:36PM)
[18]Tham luận: Ý niệm sự tình chuyển động trong tiếng Việt có sự liên hệ với tiếng Anh. Tác giả: Lưu Quý Khương; Lý Ngọc Toàn. Ngữ học toàn quốc 2015. Trang: 456 - 463. Năm 2015. (May 30 2016 10:54PM)
[19]Bài báo: Áp dụng hoạt động thảo luận nhóm nhằm nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên điều dưỡng trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Đặng Trâm Anh*; Lưu Quý Khương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 100. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu về đặc trưng ngữ nghĩa của ngoa dụ được dùng trong Bình luận Thể thao trên báo tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương, Cao Nguyễn Minh Thông*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 122. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[21]Bài báo: Khảo sát ẩn dụ ý niệm “lửa” trong thơ ca Mỹ và Việt Nam thế kỷ 20. Tác giả: Lưu Quý Khương; Bùi Thị Kim Phụng. Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 7 (237) 2015. Trang: 19 - 23. Năm 2015. (May 30 2016 10:28PM)
[22]Bài báo: Các động từ ghép gồm hai động từ đơn chỉ hành động trong tiếng Việt và tương đương trong tiếng Anh. Tác giả: Lưu Qúy Khương; Ngô Thị Hiền Trang. Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 11 (241) 2015. Trang: 19 - 23. Năm 2015. (May 30 2016 10:40PM)
[23]Bài báo: Khảo sát thực trạng quản lý một số hoạt động hợp tác quốc tế tại trường Đại học Ngoại ngứ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Quý Khương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 70. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[24]Bài báo: Khảo sát tính liên kết trong quảng cáo về chăm sóc sức khỏe trên đài truyền hình Mỹ. Tác giả: PGS.TS. Lưu Quý Khương*; ThS. Trương Văn Tuấn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: Số 06(91).2015. Trang: 148. Năm 2015.
(Sep 30 2015 3:40PM)
[25]Bài báo: Khảo Sát ẩn dụ ý niệm cấu trúc của mùa xuân trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Bạch Thị Thanh Phượng*; Lưu Quý Khương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Trang: 77-81. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[26]Bài báo: Chuyển mã giữa tiếng Việt và tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở nơi làm việc. Tác giả: Lưu Quý Khương; Trần Thị Thanh Phúc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Ngôn ngữ & Đời sống
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 7 (225). Trang: 45 - 52. Năm 2014.
(Dec 25 2014 4:24PM)
[27]Bài báo: Thế giới kinh nghiệm trong diễn ngôn thời trang từ góc nhìn của hệ thống chuyển tác và ẩn dụ ý niệm. Tác giả: Lưu Quý Khương; Đặng HoàngThu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN. Số: 10 (83). Trang: 52 - 56. Năm 2014. (Dec 25 2014 4:41PM)
[28]Bài báo: Khảo sát việc sử dụng tranh ảnh trong dạy nói tiếng Anh cho học sinh một số trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng: thực trạng và giải pháp. Tác giả: PGS.TS. Lưu Quý Khương; Th.S. Ngô Thị Hiền Trang
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 2(75).2014. Trang: 58 - 61. Năm 2014.
(May 8 2014 4:31PM)
[29]Bài báo: Hiện tượng chuyển mã giữa tiếng Việt và tiếng Anh trong giao tiếp nhìn từ quan điểm của người sử dụng. Tác giả: PGS.TS. Lưu Quý Khương; Th.S.Trần Thị Thanh Phúc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 2(75).2014. Trang: 66 - 69. Năm 2014.
(May 8 2014 4:31PM)
[30]Bài báo: Khảo sát một số cấu trúc Đề-Thuyết trong tiếng Anh và tiếng Việt và các chuyển di tiêu cực sang tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh trường đại học ngoại ngữ, đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Trần Thị Thùy Liên*; PGS.TS. Lưu Quý Khương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 123. Năm 2014. (Feb 26 2015 9:44AM)
[31]Bài báo: Phân tích diễn ngôn tin thị trường chứng khoán trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Trần Nguyễn Hoàng Trang. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 2 (63). Trang: 118-124. Năm 2013.
(Jun 5 2013 11:35AM)
[32]Bài báo: Một số đặc trưng ngữ nghĩa của thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt chứa từ chỉ kim loại. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Võ Ngọc Ánh. Từ điển học & Bách khoa thư
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3 (23). Trang: 47-52. Năm 2013.
(Jun 5 2013 11:58AM)
[33]Bài báo: Nghiên cứu một số đặc điểm ngôn ngữ của tiếng lóng liên quan đến tội phạm trong nhạc hip hop tiếng Anh. Tác giả: Lưu Quý Khương; Lương Thị Hồng Chi. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 6 (67). Trang: 178 - 184. Năm 2013.
(May 28 2014 10:20PM)
[34]Bài báo: Điều tra dịch thành ngữ trong một số phiên bản tiếng Anh của truyện Kiều. Tác giả: Lưu Quý Khương; Nguyễn Thị Mỹ Duyên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9 (70). Trang: 65 - 71. Năm 2013. (May 28 2014 10:39PM)
[35]Tham luận: Nghiên cứu một số đặc điểm của liên kết nội dung trong các bài tình ca tiếng Việt . Tác giả: Lưu Quý Khương; Võ Lê Thanh Huyền
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Ngữ học toàn quốc 2013. Trang: 719 - 729. Năm 2013. (May 29 2014 9:29PM)
[36]Bài báo: Đặc trưng của động từ tình thái tri nhận không thực hữu trong tiếng Anh. Tác giả: Lưu Qúy KhươngTrần Thị Minh Giang. Ngôn ngữ & Đời sống
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3 (209). Trang: 20 - 27. Năm 2013.
(Apr 18 2013 9:55PM)
[37]Bài báo: Nghiên cứu những khó khăn giáo viên gặp khi dạy kĩ năng nghe tiếng Anh tại trường trung học phổ thông ở tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Phùng Nguyễn Quỳnh Nga. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN. Số: 2 (63). Trang: 64 - 69. Năm 2013. (Apr 18 2013 9:31PM)
[38]Bài báo: Dạy nói cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh trong các lớp đông không đồng đều ở trường CĐSP Kon Tum. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Nguyễn Thị Thu Hoài . Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 1+2 (195+196). Trang: 24-29. Năm 2012. (Feb 5 2012 8:16PM)
[39]Bài báo: Nghiên cứu một số đặc trưng từ vựng của đảo đối trong tục ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương, Nguyễn Thị Quỳnh Anh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(51). Trang: 154-162. Năm 2012. (Apr 4 2012 3:24PM)
[40]Tham luận: Phân tích cấu trúc của diễn ngôn thông báo tuyển dụng trên báo tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương, Nguyễn Thị Phương Hồng . Ngữ học toàn quốc 2011
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 348-353. Năm 2012.
(May 16 2012 3:59PM)
[41]Bài báo: Nghiên cứu một số đặc điểm diễn ngôn của tuyên bố sứ mệnh của trường đại học Mĩ và Việt Nam (tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt). Tác giả: Lưu Qúy Khương, Vũ Thị Hoài Vân
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Ngôn ngữ & Đời sống
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 9(203). Trang: 23 - 30. Năm 2012.
(Oct 2 2012 8:46PM)
[42]Bài báo: Phép tỉnh lược danh từ trong phần tóm tắt của các bài báo tiếng Anh và tiếng Việt (Trong lĩnh vực thương mại). Tác giả: Lưu Qúy Khương, Nguyễn Thị Thanh Nga. Từ điển học & Bách khoa thư
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 2(16). Trang: XXX - XXXVI. Năm 2012.
(Mar 23 2012 12:26PM)
[43]Tham luận: Nghiên cứu vị trí và chiến lược đề xuất sửa chữa các yếu tố gây trở ngại hội thoại từ người nghe trong hội thoại tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương,Nguyễn Thị Minh Hạnh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Ngữ học toàn quốc 2011. Trang: 377-384. Năm 2012. (May 16 2012 4:18PM)
[44]Bài báo: Nghiên cứu một số đặc trưng ngữ dụng của trạng từ tình thái nhận thức khẳng định và không khẳng định trong tiếng Anh. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Trần Thị Minh Giang. Ngôn ngữ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5(276). Trang: 50-56. Năm 2012.
(May 31 2012 9:38PM)
[45]Bài báo: Khảo sát việc sử dụng từ đồng nghĩa trong bản tin kinh tế trên các trang thông tin điện tử tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Lê Thị Phượng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 7(48)2011. Trang: 168-175. Năm 2011.
(Feb 24 2012 8:30AM)
[46]Bài báo: Khảo sát các cấu trúc thành ngữ có chứa cặp tương liên as.. as trong tiếng Anh và cái tương đương trong tiếng Việt. Tác giả: Lưu Qúy Khương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 4(186)2011. Trang: 18 -2 2. Năm 2011. (Apr 25 2011 2:03PM)
[47]Bài báo: Cách từ chối gián tiếp lời cầu khiến trong hội thoại tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Võ Thị Thanh Sương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4 (45). Trang: 271 - 278. Năm 2011.
(Oct 17 2011 2:37PM)
[48]Bài báo: Khảo sát thực trạng của việc tổ chức các hoạt động học hợp tác cho học sinh trong giờ đọc hiểu tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông tỉnh Đăk Lăk. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Nguyễn Thị Xuân Nhạn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (45). Trang: 279 - 286. Năm 2011. (Oct 17 2011 2:45PM)
[49]Bài báo: Khảo sát về chiến lược học đọc hiểu tiếng Anh của học sinh lớp 11 ở một số trường THPT tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Nguyễn Như Hà
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Thông báo khoa học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế. Số: 04(17). Trang: 9-19. Năm 2011. (Jul 23 2012 8:23PM)
[50]Bài báo: Phân tích nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên xây dựng trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị và một số khuyến nghị. Tác giả: Lưu Quý Khương, Trương Thị Hoàng Liên. Thông báo Khoa học, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế. Số: 01. Trang: 85-94. Năm 2010. (Jan 28 2011 5:02PM)
[51]Bài báo: Khảo sát nhận thức của giáo viên tiếng Anh trường THPT tại tỉnh Ninh Thuận về việc áp dụng phương pháp dạy học dựa trên nhiệm vụ trong dạy kĩ năng nói tiếng Anh”, số 01. Tác giả: Lưu Quý Khương, Võ Phúc Anh Vũ. Thông báo Khoa học, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế. Số: 01. Trang: 95-105. Năm 2010. (Jan 28 2011 5:06PM)
[52]Bài báo: Nghiên cứu việc học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên khoa Công nghệ sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên-TP Hồ Chí Minh: khó khăn và giải pháp. Tác giả: Lưu Quý Khương, Trần Thị Hạnh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Thông báo Khoa học, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 02. Trang: 105-115. Năm 2010.
(Jan 28 2011 5:08PM)
[53]Bài báo: Nghiên cứu một số đặc trưng ngữ nghĩa của hoán dụ trong báo tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương, Nguyễn Thị Yến Hồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 133-140. Năm 2010. (Jan 28 2011 5:13PM)
[54]Bài báo: Nghiên cứu về khó khăn của học sinh trung học phổ thông khi học đọc hiểu theo đường hướng giao tiếp với sách Tiếng Anh 12: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Lưu Quý Khương, Hoàng Xuân Qúy
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 141-147. Năm 2010. (Jan 28 2011 5:15PM)
[55]Bài báo: Đặc trưng cấu trúc, ngữ nghĩa của tổ hợp chứa từ ‘mẹ’ và cách chuyển dịch sang tiếng Anh. Tác giả: Lưu Quý Khương. Ngôn ngữ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5(252). Trang: 46 -53. Năm 2010.
(Jan 12 2011 7:27PM)
[56]Bài báo: Khảo sát chỉ xuất chỉ ngôi trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương, Trần Tử Di. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 4(39). Trang: 171-180. Năm 2010.
(Jan 28 2011 4:58PM)
[57]Bài báo: Nghiên cứu về tái từ vựng hoá như một phương thức duy trì hội thoại trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương, Đoàn Nguyễn Nghi Nghi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 3. Trang: 162-170. Năm 2009.
(Jan 12 2011 2:21PM)
[58]Bài báo: Các chức năng ngữ dụng của lời nói mĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương, Phạm Thị Kim Sa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4. Năm 2009. (Jan 12 2011 2:23PM)
[59]Tham luận: Hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Quý Khương, Lê Viết Dũng. Kỷ yếu Hội nghị “Liên kết đào tạo Sau đại học và Nghiên cứu Khoa học với các tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên”, Đại học Đà Nẵng. Năm 2009. (Jan 12 2011 7:24PM)
[60]Bài báo: Nghiên cứu hành vi lời nói từ chối gián tiếp lời mời trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Năm 2009. (Jan 12 2011 2:14PM)
[61]Tham luận: 10 năm đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Quý Khương, Trần Quang Hải. Kỷ yếu Hội nghị “Liên kết đào tạo Sau đại học và Nghiên cứu Khoa học với các tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên”, Đại học Đà Nẵng . Năm 2009. (Jan 12 2011 7:21PM)
[62]Tham luận: Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHĐN trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 4, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN. Năm 2008. (Jan 12 2011 2:17PM)
[63]Tham luận: Bàn về ngôn ngữ trung gian ở người thụ đắc ngôn ngữ thứ hai. Tác giả: Lưu Quý Khương
marriage affairs open i want an affair
. Ngữ học trẻ 2007, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2008.
(Jan 12 2011 9:42AM)
[64]Bài báo: Khảo sát nhu cầu học đối với chương trình môn học tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành điện tử trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Tác giả: Lưu Quý Khương, Trương Thị Phương Chi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(27). Trang: 154-159. Năm 2008. (Jan 12 2011 2:09PM)
[65]Bài báo: Nghi thức lời từ chối một đề nghị giúp đỡ trên cơ sở lý thuyết hành vi ngôn ngữ (tiếng Anh so sánh với tiếng Việt). Tác giả: Lưu Quý Khương, Trần Thị Phương Thảo
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Ngôn ngữ. Số: 2(225). Trang: 13 - 21. Năm 2008. (Jan 12 2011 9:58AM)
[66]Bài báo: Khảo sát lời mời trực tiếp trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương. Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 9(155). Trang: 16 - 20. Năm 2008. (Jan 12 2011 10:00AM)
[67]Bài báo: Nghiên cứu cách chấp nhận gián tiếp lời mời trong tiếng Anh và tiếng Việt”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN. Tác giả: Lưu Quý Khương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Năm 2008.
(Jan 12 2011 2:07PM)
[68]Tham luận: Phân tích một số đặc trưng hình thái, ngữ nghĩa, cú pháp của một số động từ kép biểu đạt ý nghĩa so sánh không ngang bằng trong tiếng Anh”. Tác giả: Lưu Quý Khương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Ngữ học trẻ 2006, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Năm 2007.
(Jan 12 2011 9:28AM)
[69]Bài báo: Tìm hiểu về lỗi của người Việt Nam học tiếng Anh: nguyên nhân và giải pháp. Tác giả: Lưu Quý Khương, Mai Chiếm Khang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Năm 2007. (Jan 12 2011 9:30AM)
[70]Tham luận: Enhancing the International Relations to Create Favorable Chances of International Integration for the Teaching of English. Tác giả: Lưu Quý Khương. ”, Proceedings of Conference on “Higher Education-Opportunity and Challege in Globalization and Integrative Context”, Vietnam University Network
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2007.
(Jan 12 2011 9:33AM)
[71]Tham luận: Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo sau đại học để nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng”. Tác giả: Lưu Quý Khương. , Kỉ yếu Hội thảo-Tập huấn “Đối mới quản lý hoạt động khoa học công nghệ nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Đại học Đà Nẵng”, ĐHĐN. Năm 2007. (Jan 12 2011 9:35AM)
[72]Bài báo: Áp dụng hoạt động thuyết trình để nâng cao chất lượng dạy – học các môn lý thuyết cho sinh viên ngoại ngữ. Tác giả: Lưu Quý Khương. Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội –Chuyên san Ngoại ngữ. Số: 3. Trang: 53 - 58. Năm 2006. (Jan 12 2011 9:24AM)
[73]Tham luận: Một số chiến lược nhằm củng cố và phát triển công tác đào tạo sau đại học ngành tiếng Anh tại trường Đại Học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng”. Tác giả: Lưu Quý Khương. Kỉ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 2, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN. Năm 2006. (Jan 12 2011 9:26AM)
[74]Tham luận: Phân tích những đặc điểm của việc biên soạn giáo trình cử nhân tiếng Anh vừa học vừa làm (tại chức) các hệ tại khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng . Tác giả: Lưu Quý Khương
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Kỉ yếu “Hội nghị về công tác đào tạo”, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN. Năm 2005. (Jan 12 2011 9:21AM)
[75]Tham luận: Phát ngôn so sánh Anh-Việt nhìn từ lý thuyết Hành vi ngôn ngữ. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Ngữ học trẻ 2005, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2005.
(Jan 9 2011 8:50AM)
[76]Tham luận: Khảo sát thành ngữ biểu hiện ý nghĩa so sánh ngang bằng trong tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Ngữ học trẻ 2004, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2005.
(Jan 9 2011 8:54AM)
[77]Tham luận: Bồi dưỡng nâng chuẩn – Một giải pháp để nâng cao chất lượng giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở ở Miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Lưu Quý Khương  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “ Nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2005.
(Jan 9 2011 8:56AM)
[78]Tham luận: Bàn về thi cuối khoá tại khoa tiếng Anh trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Quý Khương, Nguyễn Ngọc Chinh  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Chuẩn đánh giá và công cụ đo trong đào tạo cử nhân ngoại ngữ - lý luận và thực tiễn” , trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN & trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Năm 2005. (Jan 9 2011 8:58AM)
[79]Bài báo: Phân tích đặc trưng cú pháp ngữ nghĩa của cấu trúc biểu hiện ý nghĩa so sánh ngang bằng với ‘as.as’ trong tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Năm 2004. (Jan 9 2011 8:41AM)
[80]Tham luận: Vài suy nghĩ về tên gọi, mục tiêu và quy trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ chất lượng cao. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo cử nhân ngoại ngữ chất lượng cao- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, 2004. Năm 2004. (Jan 9 2011 8:43AM)
[81]Tham luận: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của giảng viên khoa tiếng Anh trường Đại học ngoại ngữ, ĐHĐN. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Kỉ yếu Hội nghị khoa học “Nghiên cứu khoa học trong đào tạo ngoại ngữ” Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN, 2004
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2004.
(Jan 9 2011 8:46AM)
[82]Tham luận: Khảo sát mối quan hệ giữa cặp từ trái nghĩa có thang độ và cấu trúc so sánh tiếng Anh. Tác giả: Lưu Quý Khương  
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Ngữ học trẻ 2002, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Năm 2003. (Jan 8 2011 10:45AM)
[83]Tham luận: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học tại khoa tiếng Anh đại học chuyên ngữ, trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Năm 2003. (Jan 8 2011 10:48AM)
[84]Bài báo: Bước đầu khảo sát cấu trúc biểu hiện ý nghĩa so sánh khác biệt trên ngữ liệu Anh- Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Ngữ học trẻ 2003, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2003.
(Jan 8 2011 10:50AM)
[85]Bài báo: Thang độ và cấu trúc so sánh trong tiếng Anh. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Năm 2002. (Jan 8 2011 10:38AM)
[86]Bài báo: Khảo sát câu so sánh logích và câu so sánh tu từ học trên ngữ liệu Anh - Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương. Ngôn ngữ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 16(163). Trang: 01-07. Năm 2002.
(Jan 8 2011 10:42AM)
[87]Tham luận: Khảo sát một số cấu trúc biểu hiện ý nghĩa so sánh ngang bằng trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Ngữ học trẻ 2001, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Năm 2001. (Jan 8 2011 10:33AM)
[88]Tham luận: Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học: vấn đề và giải pháp. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Kỷ yếu hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy, trường ĐHSP, ĐHĐN . Năm 2001. (Jan 8 2011 10:35AM)
[89]Tham luận: Cấu trúc so sánh hơn kém Anh - Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Ngữ học trẻ 1999, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Năm 2000. (Jan 8 2011 10:29AM)
[90]Bài báo: Tương tác ngôn ngữ trong lớp học tiếng Anh. Tác giả: Lưu Quý Khương  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Thông tin giáo dục - đào tạo Thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Năm 1999.
(Jan 8 2011 10:26AM)
[91]Bài báo: Chiến lược học tiếng Anh của sinh viên Việt Nam ở trình độ tiếng Anh trung cấp. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Tập san Khoa học ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5. Năm 1998.
(Jan 8 2011 10:20AM)
[92]Bài báo: Ảnh hưởng của yếu tố văn hoá - đất nước học trong dạy - học ngoại ngữ. Tác giả: Lưu Quý Khương. Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Năm 1998.
(Jan 8 2011 10:24AM)
[93]Bài báo: Cải tiến một bước quy trình dạy viết cho sinh viên khoa tiếng Anh ĐHSP ngoại ngữ Đà Nẵng ở giai đoạn 2. Tác giả: Lưu Quý Khương
marriage affairs open i want an affair
. Nội san, ĐHSP Ngoại ngữ Đà Nẵng. Số: 7. Năm 1993. (Jan 8 2011 10:16AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Exploring and Applying Websites in English Lessons to Improve Language Skills for High School Students in Vietnam. Authors: Luu Quy Khuong; Phạm Thi My Le. Conference Proceedings GLoCALL 2019 Globalization and Localization in Computer-Assited Language Learning, ISBN: 978-604-84-5004-5. Pages: 41-48. Year 2020. (May 21 2020 10:09AM)
[2]Presentations: The Diamond Sutra ending broken hearts for personal and global safety. Authors: Lưu Quý Khương; Nguyễn Thiện Chân. Tuyển tập các bài nghiên cứu Hội thảo quốc tế ‘Lãnh đạo chánh niệm & hòa bình’ nhân đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2019, ISBN 978-604-61-6270-4. Pages: 113-124. Year 2019. (May 22 2019 9:25AM)
[3]Article: Chafe’s Semantic Structure Processes Versus Halliday’s Systemic Functional Grammar Processes. Authors: Luu Quy Khuong; Doan Phan Anh Truc. International Journal of Systemic Functional Linguistics, E-ISSN 2614-4255. No: 2 (1). Pages: 24 - 32. Year 2019. (May 18 2019 9:42PM)
[4]Article: The Lexicalization Patterns of Manner Motion Events in Vietnamese. Authors: Luu Quy Khuong; Ly Ngoc Toan. English Linguistics Research, E-ISSN 1927-6036. No: Vol. 7, No. 4. Pages: 1-14. Year 2018. (Dec 25 2018 9:56PM)
[5]Article: An Investigation into Chafe’s Six Semantic Configurations Through the Poem “Echo” by Christina Rossetti. Authors: Lưu Quý Khương; Trần Tín Nghị. International Journal of Language and Linguistics. ISSN: 2330-0221 (Online). No: Vol. 6, No. 2. Pages: 31-35. Year 2018. (Apr 21 2018 10:22PM)
[6]Article: A review on grammar teaching of English textbook entitled “Skillful: Listening and Speaking, Student’s Book Pack 2” by David Bohlke and Robyn Lockwood”. Authors: Lưu Qúy Khương; Ngô Thị Hiền Trang. Social Science and Humanities Journal, ISSN: 2456-2653, (http://sshj.in/index.php/sshj). No: vol 2, issue 12. Pages: 764-775. Year 2018. (Jan 2 2019 9:23PM)
[7]Article: A study of some linguistic features of the transferred negation of cognitive non-factive verbs in English. Authors: Lưu Quý Khương; Trần Thị Minh Giang. International Journal of Language and Linguistics. No: 2(3). Pages: 140-144. Year 2014. (May 28 2014 9:50PM)
[8]Presentations: International Collaborative Academic Programmes as Impetus for Improving the English Language Training Quality at the University of Foreign Language Studies, Da Nang University in the Era of of Global Integration. Authors: Lưu Qúy Khương
marriage affairs open i want an affair
. Proceeding of the First International Forum on Collaborative Academic Programmes. Pages: 25-29. Year 2012. (Oct 2 2012 9:08PM)
[9]Presentations: A Study of English Learning of Non-English Major Students at the University of Da Nang: A Case Study . Authors: Lưu Qúy Khương. Proceedings of the Symposyum on "Innovation in ESP Contents and Teaching Methodology towards Global Integration", The University of the West of England. Pages: 30 - 36. Year 2011. (May 1 2011 8:28PM)
[10]Presentations: An Investigation into Spoken Invitations and Their Use under the Influence of Power Distance in Englishand Vietnamese. Authors: Lưu Quý Khương
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. The 3rd International Symposyum on Vietnamese Studies: "Vietnam Integration and Development", Ha Noi. Year 2008. (Jan 12 2011 9:49AM)
[11]Presentations: An Investigation into the Structures Expressing Comparative Meaning with "Rather" in English and Their Vietnamese Equivalents. Authors: Lưu Quý Khương. The 6th Pan-Asiatic International Symposyum on Linguistics, Ha Noi
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2005.
(Jan 9 2011 8:48AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn