Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,828

 Thiết kế bài giảng điện tử e – Learning dạy học Ba định luật Newton trong chương trình Vật lý 10 nâng cao THPT với sự hỗ trợ của phần mềm Adobe Presenter
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS Lê Thanh HuyNgô Văn Nam
Nơi đăng: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014; Số: Đặc biệt;Từ->đến trang: 113-116;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
E-Learning đang trở thành một xu thế tất yếu của dạy học theo phương pháp hiện đại do có nhiều ưu điểm so với các phương pháp dạy học truyền thống. Các bài học về ba định luật Newton trong chương trình lớp 10 nâng cao THPT là những bài học mang tính thực nghiệm sâu sắc, tuy nhiên kiến thức và những hình ảnh trong sách giáo khoa (SGK) còn trừu tượng, chưa giúp các học sinh (HS) nắm được hết bản chất vật lý của vất đề. Với sự hỗ trợ của phần mềm Adobe Presenter, giáo viên (GV) có thể tạo ra được các bài giảng điện tử e-Learning sinh động, có tính tương tác cao dưới dạng video clip, flash mô phỏng, giúp HS có thể chủ động hơn trong quá trình tiếp thu kiến thức, phát huy được tính tự học tích cực, qua đó nâng cao hiệu quả quá trình dạy học. Trong đề tài này chúng tôi nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử e-Learing hỗ trợ việc dạy học ba định luật Newton trong chương trình Vật lý 10 Nâng cao THPT.
ABSTRACT
E-Learning is becoming an inevitable trend of learning modern methods due to the many advantages compared with traditional teaching methods. Lessons on Newton's three laws in the program 10 advanced lessons that is experimental deep, but the knowledge and the pictures in textbooks are abstract, not to help the school pupils to fully grasp the nature of hard physical problems. With the support of Adobe Presenter software, teachers can create e-Learning lectures lively, there are interactive form of video clips, flash simulations, can help students be more active in the process of acquiring knowledge, promote positive self- learning, thereby improving the efficiency of the teaching process. This researchtopics we studied the e-Learning lectures designed to support teaching Newton's three laws of physics program 10 advanced.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn