Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Thúy An
Đề tài: Khai thác và sử dụng phần mềm Crocodile Physics và Optics Mini trong dạy học phần “Quang hình học” – Vật lí 11 theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Phạm Xuân Minh
Đề tài: Tổ chức dạy học chương “Động lực học chất điểm” - Vật lý 10 theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh với sự hỗ trợ của phần mềm Working Model

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2020

[3]Đinh Thị Như Thảo
Đề tài: Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực tế phần “Quang học” Vật lí 9 theo định hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn của học sinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2018

 2019

[4]Nguyễn Văn San
Đề tài: Xây dựng và sử dụng bài tập phần Điện học – Vật lí 9 theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2018

 2019

[5]Kiên Thị Sô Thanh
Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng nghề nghiệp của học sinh trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí 11

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 2018

 2018

[6]Lê Thị Thao
Đề tài: Bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học chương "Mắt. Các dụng cụ quang" Vật lí 11 THPT

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Vinh

 2017

 2018

[7]Nguyễn Thị Bích Hòa
Đề tài: Tổ chức dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” Vật lí 12 trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Vinh

 2017

 2018

[8]Trần Thị Nguyên Quí
Đề tài: Thiết kế hoạt động trải nghiệm và vận dụng vào dạy học chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí 11 theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2017

 2018

[9]Nguyễn Thị Huyền Trang
Đề tài: Vận dụng b-Learning tổ chức dạy học chương “Các định luật bảo toàn”- Vật lí lớp 10 với sự hỗ trợ của mạng xã hội theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2017

 2018

[10]Trương Thị Quyền
Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chương “Chất khí” Vật lý 10 theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 2018

 2018

[11]Lê Văn Đức
Đề tài: Kiểm tra đánh giá năng lực cho học sinh trung học cơ sở thông qua chủ đề tích hợp “Khám phá cơ thể của em”

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2016

 2017

[12]Phan Quang Mạnh
Đề tài: Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “nước và sự sống ở thành phố Đà Nẵng” theo hướng phát triển năng lực của học sinh trung học cơ sở

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2016

 2017

[13]Nguyễn Văn Điển
Đề tài: Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Nhiệt độ và sự sống” theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

 2016

 2017

[14]Phạm Minh Hải
Đề tài: Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương “Các định luật bảo toàn” vật lý 10 THPT theo mô hình B–Learning

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

 2016

 2017

[15]Phan Văn Hào
Đề tài: Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học chương Sóng ánh sáng Vật lý 12 – THPT với sự hỗ trợ của bài tập vật lý

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

 2015

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn