Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,783

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Thị Thao
Đề tài: Bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học chương "Mắt. Các dụng cụ quang" Vật lí 11 THPT

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Vinh

 2017

 2018

[2]Nguyễn Thị Bích Hòa
Đề tài: Tổ chức dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” Vật lí 12 trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Vinh

 2017

 2018

[3]Lê Văn Đức
Đề tài: Kiểm tra đánh giá năng lực cho học sinh trung học cơ sở thông qua chủ đề tích hợp “Khám phá cơ thể của em”

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2016

 2017

[4]Phan Quang Mạnh
Đề tài: Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “nước và sự sống ở thành phố Đà Nẵng” theo hướng phát triển năng lực của học sinh trung học cơ sở

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2016

 2017

[5]Nguyễn Văn Điển
Đề tài: Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Nhiệt độ và sự sống” theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

 2016

 2017

[6]Phạm Minh Hải
Đề tài: Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương “Các định luật bảo toàn” vật lý 10 THPT theo mô hình B–Learning

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

 2016

 2017

[7]Phan Văn Hào
Đề tài:

Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học chương Sóng ánh sáng Vật lý 12 – THPT với sự hỗ trợ của bài tập vật lý

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

 2015

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn