Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xác lập mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo quan điểm TQM (Total Quality Management) tại các trường Đại học ở TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Đình Sơn. Thành viên: Lê Thanh Huy, Hoàng Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Minh Trang, Lê Hoài Nam. Mã số: B2016-ĐNA-10-TT. Năm: 2019. (Mar 29 2019 11:31AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp lĩnh vực Khoa học tự nhiên đáp ứng đổi mới giáo dục ở bậc trung học cơ sở. Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Thành viên: TS. Phùng Việt Hải, TS. Trương Thị Thanh Mai, ThS. Nguyễn Thị Lan Anh, ThS. Trần Thị Nguyên Quý, ThS. Phan Quang Mạnh, ThS. Lê Văn Đức. Mã số: B2017-DDN03-11. Năm: 2019. (Jun 13 2019 6:39AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại khu vực Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Thành viên: TS. Phan Đức Tuấn, ThS Trịnh Thế Anh, ThS Nguyễn Duy Hoàng, ThS. Tống Thị Quý, ThS. Hồ Minh Hoành, ThS. Trương Văn Thanh, CN. Nguyễn Thị Hồng Thanh, CN. Trương Minh Tú. Mã số: T2017-ETEP- 03-08. Năm: 2017. (Jun 13 2019 6:46AM)
[4] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm (hệ sư phạm) và đội ngũ giáo viên trẻ ở các trường THPT.. Chủ nhiệm: PGS.TS Bùi Minh Đức. Thành viên: TS. Đào Thị Việt Anh, ThS. Hoàng Thị Kim Huyền, TS. Vũ Công Hảo, TS. Tạ Ngọc Trí, TS. Nguyễn Ngọc Tú. Mã số: B.2012-HTSP. Năm: 2017. (Jan 30 2017 7:32AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng mô hình b-Learning vào dạy học Vật lý ở trường phổ thông. Chủ nhiệm: Trần Huy Hoàng. Thành viên: TS. Lê Thanh Huy; NCS. Trần Thị Ngọc Ánh; ThS. Lê Thúc Tuấn; PGS.TS. Lê Văn Giáo; ThS. Trần Ngọc Truồi; Nguyễn Khoa Lan Anh. Mã số: B2014-DHH-116. Năm: 2017. (Jan 19 2015 11:55PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát nhu câu bồi dưỡng của giáo viên Vật lý các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn Thành phố Đà nẵng - tỉnh Quảng nam và đề xuất các chương trình bồi dưỡng giáo viên.. Chủ nhiệm: TS Lê Hồng Sơn. Thành viên: TS. Lê Thanh Huy, ThS. Trần Bá Nam, ThS. Đặng Văn Hậu. Mã số: T2014-03-39. Năm: 2014. (Jun 9 2015 10:02PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống dạy học trực tuyến Vật lý đại cương ở các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS Lê Thanh Huy. Thành viên: ThS. Trần Bá Nam, ThS. Trương Thành. Mã số: Đ2013-03-50-BS. Năm: 2014. (Jun 9 2015 10:04PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử Vật lý đại cương 1. Chủ nhiệm: Mai Thị Kiều Liên. Thành viên: Lê Thanh Huy. Mã số: T.23.2012. Năm: 2012. (Sep 6 2013 2:01PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng e-Learning xây dựng quy trình trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương. Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Mã số: T.NCS-2011-TN-07. Năm: 2012. (Dec 1 2012 11:45AM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng e-Learning xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá kết quả học tập sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng theo hình thức tín chỉ. Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Thành viên: . Mã số: T2010 - 03 - 04. Năm: 2010. (Dec 30 2010 2:15PM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng tư tưởng của e-Learning xây dựng một số bài giảng điện tử dạy học phần Nhiệt học vật lý 10 nâng cao- THPT . Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Mã số: T2009 – 03 – 69. Năm: 2009. (Dec 30 2010 1:51PM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng website cho việc ôn tập môn vật lý lớp 12 THPT. Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Mã số: T2008 – 03 – 48. Năm: 2008. (Dec 30 2010 1:45PM)
[13] Đề tài Khác: Nghiên cứu quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan. Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Thành viên: . Mã số: NCKHSV đạt giải nhất. Năm: 2004. (Dec 30 2010 1:41PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn