Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,118

 Quy trình bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học phần “Quang hình học” (Vật lý 11) theo mô hình b-Learning
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Thanh Huy, ThS. Phạm Minh Hải
Nơi đăng: Tạp chí giáo dục; Số: Đặc biệt;Từ->đến trang: 194-197;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh (HS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên (GV) trong quá trình dạy học ở trường phổ thông hiện nay. Bồi dưỡng năng lực tự học giúp cho HS có khả năng tư duy sáng tạo, phát triển được năng lực giải quyết vấn đề cho HS, đáp ứng được nhu cầu của xã hội, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy trong thời kì hội nhập. Bài báo này, chúng tôi đề xuất quy trình tổ chức dạy học (TCDH) kết hợp giữa dạy học truyền thống và dạy học điện tử - Blanded Learning (B-Learning) - theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho HS; đề xuất quy trình bồi dưỡng năng lực tự học cho HS ở trường phổ thông theo B-Learning để giúp HS tự học, tự nghiên cứu, tự chiếm lĩnh tri thức và vận dụng tri thức đó vào thực tiễn.
ABSTRACT
Nowadays, Integrated Teaching is applied in general education program by Ministry of Education and Training in order to improving learners’ capacity. Accordingly, integrated teaching requires to be studied and organized scientifically, and effectively used in pratice. However, organizing integrated teaching oriented toward improving problem - solving capicity has not been researched properly. This study, it presents the results of the use of learning station method in teaching integrated topic “Temperature and life” to develope students’ problem - solving competency.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn