Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,538

 Kết hợp e-Learning và dạy học truyền thống vào đổi mới phương pháp dạy học ở phổ thông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thanh Huy, Lê Công Triêm, Nguyễn Đình Hoa Cương
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí thiết bị giáo dục – cơ quan hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: số 46;Từ->đến trang: 49;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu tổng quan về e-Learning
Ứng dụng e-learning trong dạy học vật lý ở phổ thông
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn