Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,569

 Xây dựng quy trình thi trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thanh Huy, TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS Trần Huy Hoàng.
Nơi đăng: Tạp chí Thiết bị giáo dục; Số: Đặc biệt;Từ->đến trang: 31-35;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kiểm tra đánh giá là một trong những khâu quan trọng trong công tác đào tạo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra đánh giá môn Vật lý đại cương có thể đáp ứng được các yêu cầu trong kiểm tra đánh giá như tăng tính chính xác, khách quan, độ tin cậy trong hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên qua đó góp phần đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học môn Vật lý đại cương ở Đại học. Bài báo này chúng tôi đề xuất quy trình thi trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương nhằm đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học theo học chế tín chỉ ở các trường đại học hiện nay
ABSTRACT
Testing and assessment is one of the important parts in education and training. Applying information technology in testing and assessment of General Physics helps increase the reliability, subjectivity and validity in assessing students’ results. Accordingly, the quality and the effectiveness of General Physics teaching and learning at tertiary levels will be enhanced. In this article, introduces the building control process online multiple choice tests of General Physics on the computer network with the hope to reform testing and assessment techniques and to improve the quality of tertiary education using credit.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn