Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,760

 Innovation in teaching method for promoting self-study of students with the support of e-Learning in training credits
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thanh Huy
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: International Scientific Conference, Pedagogical University Hanoi 2; Số: Special;Từ->đến trang: 135 đến 140;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Đào tạo theo tín chỉ là một hình thức có nhiều ưu điểm đã được Bộ Giáo dục và đào tạo áp dụng theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ gọi tắt là quy chế 43 từ năm 2007 ở Việt Nam. Một trong những mục tiêu đào tạo theo tín chỉ là sinh viên (SV) phải đạt được những tri thức và kỹ năng của môn học hay một chương trình học cụ thể. Để đạt được mục tiêu trên, ngoài việc học tập trên lớp, SV cần phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm. Theo quy chế đào tạo tín chỉ, 1 giờ tín chỉ dạy trên lớp cần có 2 giờ tự học [1]. Vì vậy tổ chức tự học như thế nào để đạt hiệu quả, đặc biệt là môn Vật lý Đại cương là môn trang bị kiến thức nền cho nhiều đối tượng SV các ngành khối tự nhiên thì cần có một quy trình, phương pháp thích hợp. Bài báo này giới thiệu những vấn đề liên quan đến phương pháp tự học nói chung và đề xuất giải pháp tổ chức tự học môn Vật lý đại cương thông qua hệ thống e-Learning nhằm đạt hiệu quả cao trong các trường đại học, cao đẳng đào tạo theo tín chỉ.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn