Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,863

 Thiết kế phòng thực hành phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong đào tạo tín chỉ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Lê Thanh Huy, Trịnh Khắc Đức
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng; Số: 6(47)2011;Từ->đến trang: 50;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đổi mới phương pháp dạy và học là một yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp đổi mới giáo dục – đào tạo của nước ta. Việc đổi mới này đòi hỏi người giáo viên không những có trình độ chuyên môn cao mà còn đòi hỏi phương pháp truyền đạt sao có hiệu quả ngay từ khi còn là sinh viên (SV) trong các trường đại học sư phạm. Muốn vậy, ngoài trình độ vận dụng các trang thiết bị dạy học, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cũng như khả năng thích ứng của SV, nhà trường còn phải trang bị và kết hợp phương tiện dạy và học vừa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, vừa không xa rời thực tế tình hình dạy học ở các trường phổ thông. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất và giới thiệu Phòng thực hành phương pháp dạy học (PPDH) đã được áp dụng vào Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng với sự đánh giá cao của GgV và SV trong Trường.
ABSTRACT
Renovating teaching and learning methods is inevitable requirements in the reformation of education and training in our country. This process obligates teachers to have not only high qualifications, but also an ability to explain things effectively from the time they were still at universities of education. In order to achieve this goal, besides students’ skills in using teaching equipment, information technology application and their adaptation as well, universities should equip themselves with teaching and learning facilities and combine these means appropriately to meet the innovation needs and also to be realistic about the teaching and learning situations at schools. In this article, we recommend and introduce the room for practicing teaching methods at Danang university of education, which have been highly appreciated by our lecturers and students.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn