Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,509

 Sử dụng phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của tài liệu giáo khoa điện tử trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thanh Huy, Phan Nhật Khánh
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 5(2012);Từ->đến trang: 120-124;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng phương pháp thực nghiệm với sự kết hợp Tài liệu giáo khoa điện tử (TLGKĐT) là một trong những giải pháp hữu hiệu trong việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Theo cách thức này, giáo viên (GV) sử dụng TLGKĐT để giải thích, giới thiệu một hiện tượng, một quá trình, một thí nghiệm vật lí hoặc chiếu một đoạn phim dưới dạng trực quan hóa. Bài báo này giới thiệu các bước sử dụng phương pháp thực nghiệm kết hợp với Tài liệu giáo khoa điện tử và kết quả nghiên cứu để phát triển kỹ năng quan sát của học sinh (HS) và phát huy tính tích cực, tự lực của HS trong hoạt động nhận thức.
ABSTRACT
Using the experimental method with electronic textbook materials is one of the effective solutions in changing the current teaching methods. In this way, teachers can use it to explain and introduce a physics phenomenon, a process, a physics experiment or show a form of video visualization. this paper introduces the steps to use empirical method combined with electronic textbook material and research results to develop observational skills of students and promote positive, self - reliance of students in cognitive activities.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn