Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,720

 Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử Vật lý đại cương 1
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Mai Thị Kiều Liên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Lê Thanh Huy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T.23.2012 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên
Xây dựng được hệ thống bài giảng điện tử học phần Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt) dùng để dạy học SV ở các trường đại học, cao đẳng trong đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn