Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,603

 Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm (hệ sư phạm) và đội ngũ giáo viên trẻ ở các trường THPT.
Chủ nhiệm:  PGS.TS Bùi Minh Đức; Thành viên:  TS. Đào Thị Việt Anh, ThS. Hoàng Thị Kim Huyền, TS. Vũ Công Hảo, TS. Tạ Ngọc Trí, TS. Nguyễn Ngọc Tú
Số: B.2012-HTSP ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài chưa xác định; Lĩnh vực: Giáo dục

Xây dựng hệ thống chuẩn năng lực nghề nghiệp GV THPT và các giải pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong các trường ĐHSP, đội ngũ GV trẻ ở các trường THPT (Thí điểm ở các bộ môn Ngữ văn, Sinh học, Toán, Hóa học).  


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn