Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,141

 Nghiên cứu quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Lê Thanh Huy; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: NCKHSV đạt giải nhất ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục
Nghiên cứu về các hình thức kiểm tra đánh giá trong đó nghiên cứu sâu về kiểm tra đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. Vận dụng trong chương Các định luật bảo toàn Vật lý 10 THPT.
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương Các định luật bảo toàn Vật lý 10 THPT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn