Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,761

 Xây dựng website cho việc ôn tập môn vật lý lớp 12 THPT
Chủ nhiệm:  Lê Thanh Huy
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2008 – 03 – 48 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Nghiên cứu ứng dụng website vào dạy học, chương trình web chạy trên localhost. Ứng dụng cho việc ôn tập và luyện thi đại học môn Vật lý 12 THPT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

Website vào dạy học, chương trình web chạy trên localhost. Ứng dụng cho việc ôn tập và luyện thi đại học môn Vật lý 12 THPT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn